Trwa ładowanie...
d14kflv
espi

SMS KREDYT HOLDING S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmiana udz...

SMS KREDYT HOLDING S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmiana udziału o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów (8/2013)
Share
d14kflv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SMS KREDYT HOLDING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmiana udziału o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Emitent") informuje, iż 13 września 2013 r. otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a w związku z art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539 z późniejszymi zmianami) od spółki BJT S. a r.l. Zgodnie z treścią zawiadomienia, BJT S. a r.l. informuje, iż jej udział w ogólnej liczbie głosów w SMS Kredyt Holding S.A. uległ zmianie w wyniku transakcji pakietowej zawartej w dniu 12 września 2013 r. poza rynkiem nieregulowanym. W wyniku sprzedaży 242.899 akcji zwykłych na okaziciela, BJT S. a r. l. obecnie posiada 8.091.664 akcji zapewniających 53,94% udziału w kapitale zakładowym SMS Kredyt Holding S.A., dających prawo do 8.091.664 głosów na Walnym Zgromadzeniu (53,94% w ogólnej liczbie głosów). Spółka BJT S. a r. l. wskazuje również, iż p. Janusz Tchórzewski posiada 100% udziałów
w spółce BJT s. a r. l. Przed dokonaniem transakcji spółka BJT S. ? r. l. posiadała 8.334.563 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta stanowiących 55,56% kapitału zakładowego, dających prawo do 8.334.563 głosów na Walnym Zgromadzeniu (55,56% w ogólnej liczbie głosów). Jednocześnie BJT s. ? r. l. informuje, iż podmioty zależne od BJT S. ? r. l. nie posiadają akcji spółki SMS Kredyt Holding S.A. oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d14kflv

Podziel się opinią

Share
d14kflv
d14kflv