Trwa ładowanie...
d3rf2cl
d3rf2cl
espi

SMT SA - Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej (75/2014)

SMT SA - Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej (75/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3rf2cl
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 75 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-15
Skrócona nazwa emitenta
SMT SA
Temat
Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd spółki SMT S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent?) informuje, iż w dniu 15 października 2014 roku wpłynęło do siedziby Emitenta zawiadomienie o transakcjach na akcjach spółki SMT S.A. sporządzone w dniu 14 października 2014 roku przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta, Panią Adrianę Pankiewicz, w związku z zapisami art. 160 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183, poz. 1538 ze zm.), dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Blue Ceriana Sp. z o. o., podmiot bezpośrednio kontrolowany przez osobę blisko związaną z Panią Adrianą Pankiewicz, w którym ta osoba pełni również funkcję Prezesa Zarządu. Zgodnie z treścią otrzymanego zawiadomienia Blue Ceriana Sp. z o. o., w dniu 14 października 2014 roku, dokonała na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej poza rynkiem regulowanym nabycia 32.000 akcji na okaziciela Emitenta po cenie nabycia wynoszącej 15,50 zł za jedną akcję.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SMT S.A.
(pełna nazwa emitenta)
SMT SA Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-231 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jutrzenki 183
(ulica) (numer)
+48 22 380 47 50 +48 22 380 47 51
(telefon) (fax)
ir@smtsa.pl www.smtsa.pl
(e-mail) (www)
583-26-22-565 191845930
(NIP) (REGON)
d3rf2cl

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-15 Przemysław Soroka Wiceprezes Zarządu Przemysław Soroka
2014-10-15 Szymon Pura Wiceprezes Zarządu Szymon Pura

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3rf2cl

Podziel się opinią

Share
d3rf2cl
d3rf2cl