Trwa ładowanie...
dm8z8dw
espi

ŚNIEZKA - Aneks do umowy kredytowej (22/2010)

ŚNIEZKA - Aneks do umowy kredytowej (22/2010)

Share
dm8z8dw
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-15
Skrócona nazwa emitenta
ŚNIEZKA
Temat
Aneks do umowy kredytowej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym aneksu do umowy kredytowej z bankiem Pekao S.A. Aneks opatrzony datą 9 grudnia 2010 roku umożliwia korzystanie z kredytu w wysokości do 30 mln zł do dnia 18 grudnia 2011 roku. Jako zabezpieczenie kredytu zostały przyjęte:- zastawy na środkach trwałych na kwotę 9,1 mln zł,- hipoteka umowna kaucyjna do kwoty najwyższej 9,5 mln zł na nieruchomości Spółki objętej KW nr 56555 położonej w Pustkowie,- pełnomocnictwo do rachunku bankowego,- oświadczenie o poddaniu się egzekucji.Oprocentowanie kredytu jest naliczane w oparciu o stawkę WIBOR 1M/Libor1M powiększone o marżę. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów.Łączna wartość umów kredytowych zawartych z bankiem Pekao S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 30 mln zł.Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość kredytu, która przekracza równowartość 10% kapitałów własnych emitenta.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dm8z8dw

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-15 Witold Waśko Wiceprezes Zarządu
2010-12-15 Halina Flis Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dm8z8dw

Podziel się opinią

Share
dm8z8dw
dm8z8dw