Trwa ładowanie...
d45m2i3

ŚNIEZKA - Zmniejszenie zaangażowania poniżej 10% ogólnej liczby głosów w spółce przez Amplico OFE...

ŚNIEZKA - Zmniejszenie zaangażowania poniżej 10% ogólnej liczby głosów w spółce przez Amplico OFE oraz Metlife Amplico DFE (17/2013)

Share
d45m2i3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ŚNIEZKA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmniejszenie zaangażowania poniżej 10% ogólnej liczby głosów w spółce przez Amplico OFE oraz Metlife Amplico DFE | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FFiL Śnieżka informuje o otrzymaniu w dniu 19 lipca 2013 roku informacji o zmniejszeniu zaangażowania poniżej 10% ogólnej liczby głosów w Spółce przez Amplico Otwarty Fundusz Emerytalny (zwany dalej OFE) oraz Metlife Amplico Dobrowolny Fundusz Emerytalny (zwany dalej DFE). Przekroczenie progu 10%, nastąpiło w wyniku zawarcia transakcji zbycia akcji Spółki w dniu 15 lipca 2013 roku. Bezpośrednio przed zmianą udziału OFE i DFE posiadały łącznie 1 560 862 (słownie: milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela spośród 13 550 676 (słownie: trzynaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć) akcji, co stanowiło 11,52% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 1 560 862 (słownie: milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 10,04% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Aktualnie OFE i DFE posiadają 1 250 000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt
tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela spośród 13 550 676 (słownie: trzynaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 9,22% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 1 250 000 (słownie: milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 8,04% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45m2i3

| | | FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ŚNIEZKA | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 39-102 | | Lubzina | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Lubzina | | 34a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 014 681 11 11 | | 014 682 22 22 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@sniezka.pl | | www.sniezka.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8181433438 | | 690527477 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-19 Witold Waśko Wiceprezes Zarządu
2013-07-19 Bożena Tabian Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45m2i3

Podziel się opinią

Share
d45m2i3
d45m2i3