Trwa ładowanie...
dkf2uoh

SOBET S.A. - Zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadz...

SOBET S.A. - Zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki (2/2011)

Share
dkf2uoh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SOBET S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Sobet S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż otrzymał zawiadomienia od1) Astoria Capital S.A.;2) - Dom Maklerski WDM S.A.,- WDM Capital S.A.,- Astoria Capital S.A.,- BIO-MED Investors S.A.,z których wynika, iż:Dom Maklerski WDM S.A. wraz z podmiotem zależnym WDM Capital S.A. oraz podmiotami zależnymi od WDM Capital S.A. (podmioty pośrednio zależne od Domu Maklerskiego WDM S.A.): Astoria Capital S.A. i BIO-MED Investors S.A. (dalej: "Grupa Kapitałowa WDM"), w wyniku rejestracji w sądzie rejestrowym akcji serii D spółki Sobet S.A. Grupa Kapitałowa WDM przekroczyła próg 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Sobet S.A.Przed rejestracją akcji serii D Spółki Dom Maklerski WDM S.A. posiadał łącznie pośrednio poprzez podmiot zależny (Astoria Capital S.A.) 329 730 akcji zwykłych na okaziciela Sobet S.A.,
które stanowiły 2,36% w kapitale zakładowym oraz 1,51% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.Po rejestracji akcji serii D Emitenta Dom Maklerski WDM S.A. posiada łącznie pośrednio poprzez podmioty zależne (BIO-MED Investors S.A. oraz Astoria Capital S.A.) 2 184 139 akcji zwykłych na okaziciela Sobet S.A., które stanowią 12,51% w kapitale zakładowym oraz 8,61% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym poprzez podmiot pośrednio zależny BIO-MED Investors S.A. 874 576 akcji zwykłych na okaziciela, które stanowią 5,00% w kapitale zakładowym oraz 3,45% w ogólnej liczbie głosów oraz poprzez podmiot pośrednio zależny Astoria Capital S.A. 1 309 563 akcji zwykłych na okaziciela, które stanowią 7,50% w kapitale zakładowym oraz 5,16% w ogólnej liczbie głosów.Przed rejestracją akcji serii D Sobet S.A. BIO-MED Investors S.A. nie posiadał żadnych akcji Spółki.Po rejestracji akcji serii D Sobet S.A. BIO-MED Investors S.A. posiada 874 576 akcji zwykłych na okaziciela Sobet S.A., które
stanowią 5,00% w kapitale zakładowym oraz 3,45% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Sobet S.A.Przed rejestracją akcji serii D Sobet S.A. Astoria Capital S.A. posiadała 329 730 akcji zwykłych na okaziciela Sobet S.A., które stanowiły 2,36% w kapitale zakładowym oraz 1,51% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.Po rejestracji akcji serii D Sobet S.A. Astoria Capital S.A. posiada 1 309 563 akcji zwykłych na okaziciela Sobet S.A., które stanowią 7,50% w kapitale zakładowym oraz 5,16% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Sobet S.A.Z ww. zawiadomień wynika, iż Astoria Capital S.A. w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, natomiast Grupa Kapitałowa WDM w okresie najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.Rejestracja akcji serii D, o której mowa powyżej została dokonana przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 16.12.2010 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dkf2uoh

| | | SOBET SPOŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SOBET S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 49-305 | | Brzeg | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Starobrzeska | | 67 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 77 44 43 480 | | +48 77 44 43 490 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | krzysztof.klysz@sobet.pl | | www.sobet.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 747-15-96-711 | | 001406141 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-12 Piotr Czajkowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dkf2uoh

Podziel się opinią

Share
dkf2uoh
dkf2uoh