Trwa ładowanie...
d3ola1v
espi

STALPRODUKT - Zawiadomienie o transakcji podmiotu blisko związanego z członkiem Zarządu Spółki (1...

STALPRODUKT - Zawiadomienie o transakcji podmiotu blisko związanego z członkiem Zarządu Spółki (15/2012)

Share
d3ola1v
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2012
Data sporządzenia: 2012-12-27
Skrócona nazwa emitenta
STALPRODUKT
Temat
Zawiadomienie o transakcji podmiotu blisko związanego z członkiem Zarządu Spółki
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. z siedzibą w Bochni, niniejszym informuje o otrzymaniu przez Spółkę w dniu dzisiejszym, to jest 27.12.2012 r. zawiadomienia Członka Zarządu Spółki, przekazanego w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) (dalej "Ustawa o obrocie"). Członek Zarządu poinformował, iż w dniu 21.12.2012 r. podmiot blisko z nim związany w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4) lit. a) Ustawy o obrocie zawarł transakcję sprzedaży 5.500 (pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela, których emitentem jest Spółka, o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote 00/100) każda akcja po średniej cenie 180 zł za jedną akcję. Wymieniona powyższej transakcja zawarta została jako transakcja pakietowa na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ola1v

| | | STALPRODUKT SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | STALPRODUKT | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 32-700 | | Bochnia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wygoda | | 69 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 014 615 10 00 | | 014 615 11 18 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@stalprodukt.pl | | stalprodukt.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 868-000-07-75 | | 850008147 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-27 Piotr Janeczek Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ola1v

Podziel się opinią

Share
d3ola1v
d3ola1v