Trwa ładowanie...
d109pdx
espi

STALPROFI - Stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku 2015 (4/2015)

STALPROFI - Stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku 2015 (4/2015)
Share
d109pdx

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | STALPROFI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku 2015 | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Stalprofil SA przekazuje informację o stałych datach przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2015: 1) Raporty kwartalne: - skonsolidowany raport kwartalny za I-szy kwartał 2015 r. - 15 maj 2015 r. - skonsolidowany raport kwartalny za III-ci kwartał 2015 r. - 13 listopad 2015 r. 2) Raporty półroczne - skonsolidowany raport półroczny za I-sze półrocze 2015 r. wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym - 28 sierpień 2015 r. 3) Raporty roczne - jednostkowy raport roczny za 2014 r. - 20 marzec 2015r. - skonsolidowany raport roczny za 2014 r. - 20 marzec 2015r. Zarząd Stalprofil SA oświadcza, iż zgodnie z § 83 ust 1 RMF Spółka nie będzie przekazywała odrębnych raportów kwartalnych lecz skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową. Jednocześnie Zarząd Stalprofil SA oświadcza, iż zgodnie z § 102 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 RMF Spółka nie będzie przekazywała raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego odpowiednio za czwarty kwartał roku
obrotowego 2014 i drugi kwartał roku obrotowego 2015. Podstawa prawna: § 103 ust 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (RMF). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

STALPROFIL SA
(pełna nazwa emitenta)
STALPROFI Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-308 Dąbrowa Górnicza
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Roździeńskiego 11a
(ulica) (numer)
032 261-60-00 032-795-59-72
(telefon) (fax)
www.stalprofil.com.pl
(e-mail) (www)
629-001-21-66 001367518
(NIP) (REGON)
d109pdx

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-26 Jerzy Bernhard Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
2015-01-26 Sylwia Potocka - Lewicka Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d109pdx

Podziel się opinią

Share
d109pdx
d109pdx