Trwa ładowanie...
d15ldww

STANUSCH TECHNOLOGIES - Raport miesięczny za 11.2014 (43/2014) - EBI

STANUSCH TECHNOLOGIES - Raport miesięczny za 11.2014 (43/2014)

Share
d15ldww

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 43 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-05 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport miesięczny za 11.2014 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Raport miesięczny za 11.2014 Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta. W miesiącu listopadzie 2014 roku Spółka kontynuowała prace związane z intensyfikacją działań handlowych. Działania te doprowadziły do sfinalizowania kontraktu z firmą Enterprise Gamification sp. z o.o. (RB 40/2014). Przedmiotem umowy jest konfiguracja oraz uruchomienie Wirtualnego Doradcy. W tym samym miesiącu Emitent zawarł istotną umowę z firmą Competitive Skills Sp. z o.o. której przedmiotem umowy jest uruchomienie, konfiguracja i utrzymanie rozwiązania Wirtualnego Doradcy. Umowa ma dla Emitenta charakter istotny ze względu na jej wartość przekraczającą 20 % kapitału własnego. Podpisanie umowy z Competitive Skills, wiodącą firmą na polskim rynku szkoleniowym, umacnia pozycję Emitenta na rynku edukacji w Polsce (RB 41/2014). Oprócz tego Spółka otrzymała kolejne zlecenie od
swojego partnera - firmy ISF Solutions. Jego przedmiotem jest konfiguracja oraz uruchomienie w j. polskim oraz w j. angielskim Wirtualnego Doradcy dla klienta z branży farmaceutycznej. Zlecenie jest efektem nawiązanej przez Emitenta współpracy z spółką ISF Solutions (RB 42/2012). Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem. Raport 42/2014 - Otrzymanie zlecenia z ISF Solutions Sp. z o. o. Raport 41/2014 - Zawarcie istotnej umowy Raport 40/2014 - Zawarcie umowy z Enterprise Gamification sp. z o.o. Raport 39/2014 - Raport miesięczny za miesiąc październik 2014 Raport 38/2014 - Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2014 roku Informacja na temat realizacji celów emisji W miesiącu listopadzie 2014 Spółka kontynuowała prace nad kolejną wersją Wirtualnej Hostessy ? Wirtualnego Doradcy z wizualizacją w formie tylnej projekcji z funkcjonalnością rozpoznawania mowy. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym
miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. 14 stycznia 2015 roku ? raport miesięczny za grudzień 2014 31 styczeń 2015 roku - Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2015 roku Podstawa prawna: Raport opublikowany zgodnie z Zasadą nr 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect ? Załącznik do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d15ldww

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Maciej Stanusch Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d15ldww

Podziel się opinią

Share
d15ldww
d15ldww