Trwa ładowanie...
d1p61hc

STARHEDGE S.A. - Korekta raportu dot. publikacji sprawozdania finansowego za 2014 przez STARHEDGE ...

STARHEDGE S.A. - Korekta raportu dot. publikacji sprawozdania finansowego za 2014 przez STARHEDGE SA (19/2015)

Share
d1p61hc
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-23
Skrócona nazwa emitenta
STARHEDGE S.A.
Temat
Korekta raportu dot. publikacji sprawozdania finansowego za 2014 przez STARHEDGE SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd STARHEDGE S.A. (dalej zwanej Spółką lub Emitentem) informuje, iż w wyniku oczywistej omyłki, podczas publikacji sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku omyłkowo nie załączono opinii i raportu z badania biegłego rewidenta. W związku z powyższym Emitent załącza omyłkowo niezałączoną opinię i raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku. Podstawa prawna przekazania raportu ? Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Załączniki
Plik Opis
SC_MF335-1150323153400.pdf Opinia i raport z badania Biegłego rewidenta

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1p61hc

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | STARHEDGE S.A. | | finanse inne | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 00-901 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Plac Defilad | | 1 p. XVII | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 22 620 31 76 | | 22 654 11 75 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | biuro@starhedge.pl | | www.starhedge.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 9260001337 | | 970517930 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Moshe Hayman Członek Zarządu Moshe Hayman
2015-03-23 Agata Izert ? Borek Członek Zarządu Agata Izert ? Borek

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1p61hc

Podziel się opinią

Share
d1p61hc
d1p61hc