Trwa ładowanie...
dk01a5h
espi

STARHEDGE S.A. - Korekta raportu dot. publikacji sprawozdania finansowego za 2014 przez STARHEDGE ...

STARHEDGE S.A. - Korekta raportu dot. publikacji sprawozdania finansowego za 2014 przez STARHEDGE SA (19/2015)
Share
dk01a5h
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-23
Skrócona nazwa emitenta
STARHEDGE S.A.
Temat
Korekta raportu dot. publikacji sprawozdania finansowego za 2014 przez STARHEDGE SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd STARHEDGE S.A. (dalej zwanej Spółką lub Emitentem) informuje, iż w wyniku oczywistej omyłki, podczas publikacji sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku omyłkowo nie załączono opinii i raportu z badania biegłego rewidenta. W związku z powyższym Emitent załącza omyłkowo niezałączoną opinię i raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku. Podstawa prawna przekazania raportu ? Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Załączniki
Plik Opis
SC_MF335-1150323153400.pdf Opinia i raport z badania Biegłego rewidenta

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
STARHEDGE S.A. finanse inne
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-901 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Plac Defilad 1 p. XVII
(ulica) (numer)
22 620 31 76 22 654 11 75
(telefon) (fax)
biuro@starhedge.pl www.starhedge.pl
(e-mail) (www)
9260001337 970517930
(NIP) (REGON)
dk01a5h

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Moshe Hayman Członek Zarządu Moshe Hayman
2015-03-23 Agata Izert ? Borek Członek Zarządu Agata Izert ? Borek

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dk01a5h

Podziel się opinią

Share
dk01a5h
dk01a5h