Trwa ładowanie...
dn4so4w

STEM CELLS SPIN S.A. - Zmiana (sprostowanie) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia S ...

STEM CELLS SPIN S.A. - Zmiana (sprostowanie) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 maja 2015 r. (10/2015)

Share
dn4so4w

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-08 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | STEM CELLS SPIN S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana (sprostowanie) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 maja 2015 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do Raportu ESPI nr 8/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. oraz Raportu ESPI nr 9/2015 z dnia 4 maja 2015 r., Zarząd Stem Cells Spin S.A. (dalej ?Spółka?), na podstawie art. 400 KSH i art. 401 KSH, informuje o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 26 maja 2015 roku na wniosek uprawnionego akcjonariusza Supra Inwest S.A. z siedzibą we Wrocławiu, poprzez uzupełnienie porządku obrad o następujący punkt: "Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki". Dodany punkt porządku obrad był objęty wnioskiem Supra Inwest S.A. z dnia 14 kwietnia 2015 r. o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a omyłkowo nie został zamieszczony w pierwotnie ogłoszonym porządku obrad, mimo że treść projektu uchwały przedstawionego przez ww. akcjonariusza w tym przedmiocie, oznaczonej jako uchwała nr 8, została opublikowana w projektach uchwał oraz we wzorze pełnomocnictwa w ramach Raportu ESPI nr 8/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. Prawidłowy, kompletny
porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stem Cells Spin S.A. zwołanego na dzień 26 maja 2015 roku wygląda następująco: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu i udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii D i akcji serii F Spółki i wprowadzenie akcji serii D oraz akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzania regulaminu Rady Nadzorczej .
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia. 12. Wolne wnioski, zamknięcie obrad. Aktualna treść ogłoszenia oraz pełne teksty projektów uchwał z uwzględnieniem niniejszego sprostowania znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | SCS NWZ 20150526 treść ogłoszenia.pdf | treść ogłoszenia | | | | | | | | | |
| | SCS NWZ 20150526 projekty uchwał.pdf | projekty uchwał | | | | | | | | | |
| | SCS NWZ 20150526 wzór pełnomocnictwa.pdf | wzór pełnomocnictwa | | | | | | | | | |
| | SCS NWZ 20150526 akcjonariat.pdf | akcjonariat | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dn4so4w

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | STEM CELLS SPIN SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | STEM CELLS SPIN S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 51-140 | | Wrocław | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Teofila Lenartowicza | | 6 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | +48 (71) 326 54 07 | | +48 (71) 735 93 47 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 8951944727 | | 020927052 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-08 Grzegorz Smak Prezes Zarządu
2015-05-08 Marek Cegielski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dn4so4w

Podziel się opinią

Share
dn4so4w
dn4so4w