Trwa ładowanie...
d923wwi
espi

STERGAMES S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 23...

STERGAMES S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 23 września 2013r. (20/2013)
Share
d923wwi
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2013
Data sporządzenia: 2013-09-26
Skrócona nazwa emitenta
STERGAMES S.A.
Temat
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 23 września 2013r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd STERGAMES S.A. z siedzibą w Chorzowie, przekazuje wykaz Akcjonariuszy, uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 września 2013r., którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu. 1) TWINLIGHT FINANCE LIMITED: - liczba zarejestrowanych na ZWZA akcji: 240 235, - liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 240 235, - udział głosów na tym ZWZA: 64,88 %, - udział w ogólnej liczbie głosów: 4,71%. 2) BOSZKO MARIAN: - liczba zarejestrowanych na ZWZA akcji: 130 000, - liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 130 000, - udział głosów na tym ZWZA: 35,11% - udział w ogólnej liczbie głosów: 2,54%

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

STERGAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
STERGAMES S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-500 Chorzów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Katowicka 47
(ulica) (numer)
+48 32 743 91 34 +48 32 743 91 34
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
894-302-31-31 021527685
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-26 Piotr Międlar Prezes Zarządu Piotr Międlar

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d923wwi

Podziel się opinią

Share
d923wwi
d923wwi