Trwa ładowanie...
d23gsr8
espi

STOPKLATKA - Zmiany w organach nadzorczych i zarządczych Stopklatka S.A. (35/2014) - EBI

STOPKLATKA - Zmiany w organach nadzorczych i zarządczych Stopklatka S.A. (35/2014)
Share
d23gsr8

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 35 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-15 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w organach nadzorczych i zarządczych Stopklatka S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Stopklatka S.A. ("Emitent", ?Spółka?) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 15 lipca 2014 r. złożone zostały rezygnacje z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki przez następujące osoby: 1. Panią Ninę Graboś, 2. Panią Dorotę Franczyk, 3. Pana Tomasza Billika, 4. Pana Krzysztofa Szymańskiego, ze skutkiem na dzień 15 lipca 2014 r. godz. 10:00. Powyższe osoby nie podały przyczyn złożenia rezygnacji. Ponadto, 15 lipca 2014 r. Emitent otrzymał oświadczenia od Kino Polska TV S.A., złożone na podstawie §17A ust. 2 pkt b Statutu Spółki, o odwołaniu Panów: Piotra Reisch i Piotra Orłowskiego z Rady Nadzorczej Emitenta z chwilą podpisania niniejszych oświadczeń, tj. z dniem 15 lipca 2014 r. godz. 10:00 w związku z potrzebą dostosowania bieżącej kadencji pełnionej przez członków Rady Nadzorczej Emitenta do nowych postanowień w tym zakresie, zawartych w rozdziale IVA Statutu Spółki. Jednocześnie Kino Polska TV S.A. na mocy stosownego oświadczenia powołało Panów: Piotra Reisch, Piotra Orłowskiego i
Marcina Kowalskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję z chwilą podpisania przedmiotowych oświadczeń, tj. z dniem 15 lipca 2014 r. godz. 10:30. Spółka w dniu 15 lipca 2014 r. otrzymała także oświadczenia od Agora S.A. w sprawie powołania Panów: Bartosza Hojki, Tomasza Jagiełło i Grzegorza Kossakowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję z chwilą podpisania przedmiotowych oświadczeń, tj. z dniem 15 lipca 2014 r. godz. 10:30. Dodatkowo, w dniu 15 lipca 2014 r. Emitent otrzymał oświadczenia od Agora S.A. oraz od Kino Polska TV S.A., złożone na podstawie §13A ust. 3 pkt b Statutu Stopklatka S.A. o odwołaniu odpowiednio Pani Agnieszki Sadowskiej i Pana Bogusława Kisielewskiego z Zarządu Spółki z chwilą podpisania niniejszych oświadczeń, tj. z dniem 15 lipca 2014 r. godz. 14:00. Jednocześnie wyżej wymienieni akcjonariusze na mocy stosownych oświadczeń powołali Panią Agnieszkę Sadowską i Pana Bogusława Kisielewskiego do Zarządu Spółki na nową kadencję z chwilą podpisania
przedmiotowych oświadczeń, tj. z dniem 15 lipca 2014 r. godz. 14:01. W tym samym dniu funkcja Prezesa Zarządu Spółki została w drodze uchwały Rady Nadzorczej Stopklatka S.A. powierzona Panu Bogusławowi Kisielewskiemu. Powyższe działania związane były z potrzebą dostosowania bieżącej kadencji pełnionej przez członków Zarządu Emitenta do nowych postanowień w tym zakresie, zawartych w rozdziale IVA Statutu Spółki. Aktualny skład organów zarządczych i nadzorczych Spółki przedstawia się następująco: a) Zarząd Stopklatka S.A. ? Pan Bogusław Kisielewski ? Prezes Zarządu, termin upływu kadencji: 15 lipca 2016 r., ? Pani Agnieszka Sadowska ? Członek Zarządu, termin upływu kadencji: 15 lipca 2016 r.; b) Rada Nadzorcza Stopklatka S.A.: ? Pan Piotr Reisch ? Przewodniczący Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 15 lipca 2016 r., ? Pan Bartosz Hojka ? Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 15 lipca 2016 r., ? Pan Tomasz Jagiełło ? Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 15 lipca 2016 r., ? Pan
Grzegorz Kossakowski ? Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 15 lipca 2016 r., ? Pan Marcin Kowalski ? Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 15 lipca 2016 r., ? Pan Piotr Orłowski ? Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 15 lipca 2016 r. Życiorysy wyżej wymienionych osób stanowią załączniki do niniejszego raportu. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | ZyciorysPaniAgnieszka_Sadowska-1.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Zyciorys_PanBartoszHojka-3.pdf | | | | | | | | | | |
| | ZyciorysPanBoguslaw_Kisielewski-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | Zyciorys_PanGrzegorzKossakowski-5.pdf | | | | | | | | | | |
| | ZyciorysPanMarcin_Kowalski-6.pdf | | | | | | | | | | |
| | Zyciorys_PanPiotrOrlowski-7.pdf | | | | | | | | | | |
| | ZyciorysPanPiotr_Reisch-2.pdf | | | | | | | | | | |
| | Zyciorys_PanTomaszJagiello-4.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Bogusław Kisielewski Prezes Zarzadu
Agnieszka Sadowska Członek Zarzadu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d23gsr8

Podziel się opinią

Share
d23gsr8
d23gsr8