Trwa ładowanie...
d2wj15s

STOPKLATKA - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Stopklatka S.A. (11/2015) - EBI

STOPKLATKA - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Stopklatka S.A. (11/2015)

Share
d2wj15s

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 11 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-06 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Stopklatka S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Stopklatka S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, że dniu dzisiejszym, tj. 6 maja 2015 r. Pan Piotr Reisch złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 6 maja 2015 r., godz. 10:00. Pan Reisch nie podał przyczyn złożenia rezygnacji. Ponadto 6 maja 2015 r. Emitent otrzymał oświadczenie od Kino Polska TV S.A., złożone na podstawie §17A ust. 2 pkt b Statutu Spółki, w sprawie powołania Pani Berrin Avcilar do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Stopklatka S.A. ze skutkiem na dzień 6 maja 2015 r., godz. 10:01. Życiorys Pani Berrin Avcilar stanowi załącznik do niniejszego raportu. Aktualny skład organów zarządczych i nadzorczych Spółki przedstawia się następująco: a) Zarząd Stopklatka S.A.: ? Pan Bogusław Kisielewski ? Prezes Zarządu, termin upływu kadencji: 15 lipca 2016 r., ? Pani Agnieszka Sadowska ? Członek Zarządu, termin upływu kadencji: 15 lipca 2016 r.; b) Rada Nadzorcza Stopklatka S.A.: ? Pani Berrin Avcilar ? Członek Rady Nadzorczej, termin
upływu kadencji: 6 maja 2017 r., ? Pan Bartosz Hojka ? Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 15 lipca 2016 r., ? Pan Tomasz Jagiełło ? Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 15 lipca 2016 r., ? Pan Grzegorz Kossakowski ? Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 15 lipca 2016 r., ? Pan Marcin Kowalski ? Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 15 lipca 2016 r., ? Pan Piotr Orłowski ? Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 15 lipca 2016 r. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | BerrinAvcilarzyciorys-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2wj15s

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Bogusław Kisielewski Prezes Zarządu
Agnieszka Sadowska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2wj15s

Podziel się opinią

Share
d2wj15s
d2wj15s