Trwa ładowanie...
d2g218l
d2g218l

Strata netto Orange Polska w IV kw. '13 wyniosła 102 mln zł; zgodnie z konsensusem (opis)

12.02. Warszawa (PAP) - Strata netto Orange Polska w czwartym kwartale 2013 roku wyniosła 102 mln zł wobec 50 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym....
Share
d2g218l

12.02. Warszawa (PAP) - Strata netto Orange Polska w czwartym kwartale 2013 roku wyniosła 102 mln zł wobec 50 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym. Wynik spółki okazał się zbliżony do konsensusu, który zakładał 100 mln zł straty.

Przychody grupy w czwartym kwartale zmniejszyły się w ujęciu rok do roku o 9,3 proc., do 3,157 mld zł. Analitycy spodziewali się wyniku na poziomie 3,209 mld zł. Przychody z usług telefonii mobilnej spadły do 1,473 mld zł z 1,660 mld zł rok wcześniej, a sprzedaż usług telefonii stacjonarnej zmniejszyła się do 1,488 mld zł z 1,594 mld zł.

Całoroczne przychody grupy wyniosły 12,923 mld zł notując spadek o 8,6 proc. Spadek przychodów skorygowany o wpływ decyzji regulacyjnych (głównie obniżek stawek hurtowych w telefonii komórkowej) wyniósł 3,7 proc. Orange Polska podało w raporcie, że oczekuje znacznego ograniczenia spadku przychodów w drugiej połowie 2014 r.

d2g218l

Zysk EBITDA spółki wyniósł w czwartym kwartale 702 mln zł i okazał się niższy od ubiegłorocznego zysku na poziomie 1,007 mld zł. Wynik był wyższy od oczekiwań analityków, którzy spodziewali średnio się 766,7 mln zł zysku. Na wynik 2013 roku, który wyniósł 3,904 mld zł wobec 4,857 mld zł rok wcześniej, wpływ miały koszty restrukturyzacji spółki, związane głównie z podpisaną w grudniu umową społeczną na lata 2014-2015.

Marża EBITDA grupy w czwartym kwartale wyniosła 22,2 proc. wobec 28,9 proc. rok wcześniej i 36,5 proc. w trzecim kwartale 2013 roku. Rentowność skorygowana o wpływ programu dobrowolnych odejść wyniosła 27,4 proc. w ostatnim kwartale i 31,6 proc. w całym minionym roku.

Orange Polska podało w raporcie, że wpływ na niższe zyski miał w 2013 roku wzrost o 107 mln zł kosztów rozliczeń między operatorskich, wynikający z wprowadzenia do oferty planów taryfowych z nielimitowanymi połączeniami głosowymi i SMS oraz wzrost kosztów komercyjnych o 108 mln zł. O 67 mln zł rdr wzrosły też koszty usług ICT. Pozostałe koszty zwiększyły się natomiast o 73 mln zł, również w związku z projektami infrastrukturalnymi realizowanymi dla poszczególnych województw.

Spółka poinformowała, że oszczędności kosztowe w 2013 roku wyniosły 220 mln zł. Koszty świadczeń pracowniczych spadły w ubiegłym roku o 119 mln zł.

d2g218l

W całym 2013 roku Orange Polska wypracowało 294 mln zł zysku netto, 3,904 mld zł zysku EBITDA i 12,923 mld zł przychodów. Rok wcześniej zysk netto spółki wyniósł 855 mln zł, zysk EBITDA 4,857 mld zł, a przychody 14,141 mld zł.

Orange Polska wygenerowało w 2013 roku 1,1 mld zł organicznych przepływów pieniężnych. Spółka prognozowała przepływy na poziomie ponad 1 mld zł i w 2014 roku liczy co najmniej na powtórzenie ubiegłorocznych przepływów.

Na spadek przepływów o 488 mln zł w porównaniu z 2012 rokiem wpływ miały niższe wpływy operacyjne, do czego przyczynił się spadek zysku EBITDA oraz wzrost zapłaconego podatku dochodowego.

Czynniki te zostały częściowo skompensowane przez niższy o 540 mln zł wypływ środków pieniężnych z tytułu nakładów inwestycyjnych oraz dodatnią różnicę w wysokości 142 mln zł z tytułu zmiany zapotrzebowania na kapitał obrotowy. (PAP)

kuc/ ana/

d2g218l

Podziel się opinią

Share
d2g218l
d2g218l