Trwa ładowanie...
dyl3qfr
dyl3qfr

Strategia Enei do 2020 r. zakłada wydatki inwestycyjne na poziomie min. 22 mld zł (powt.)

01.02. Warszawa (PAP) - Strategia Enei na lata 2010-2020 zakłada wydatki inwestycyjne w wariancie bazowym na poziomie ok. 22 mld zł, ale mogą być większe, jeśli spółka zdecyduje...
Share
dyl3qfr

01.02. Warszawa (PAP) - Strategia Enei na lata 2010-2020 zakłada wydatki inwestycyjne w wariancie bazowym na poziomie ok. 22 mld zł, ale mogą być większe, jeśli spółka zdecyduje się na budowę drugiego bloku w Kozienicach i akwizycje - wynika z międzynarodowego dokumentu ofertowego Enei.

Enea zaznaczyła, że strategia nie została jeszcze zatwierdzona przez radę nadzorczą.

"Zakładamy, iż realizując naszą strategię przeznaczymy łącznie w wariancie bazowym ok. 22 mld zł na inwestycje w wytwarzanie konwencjonalne (około 32 proc. łącznych nakładów inwestycyjnych), dystrybucję (około 29 proc. nakładów inwestycyjnych) oraz odnawialne źródła energii i wytwarzanie w kogeneracji (około 37 proc. łącznych nakładów inwestycyjnych)" - podała Enea w dokumencie ofertowym.

dyl3qfr

Spółka zamierza wybudować do 2015 roku nowy blok opalany węglem kamiennym o mocy 1000 MW w Świerżach Górnych (Elektrownia Kozienice). Średni koszt budowy 1 MW szacowany jest na poziomie 1,3 mln euro.

"Jednocześnie z budową nowego bloku zamierzamy prowadzić modernizacje pozostałych bloków 200 MW funkcjonujących w Elektrowni Kozienice. Prowadzimy również obecnie analizy w zakresie przygotowania budowy drugiego bloku 1000 MW w Świerżach Górnych" - napisano.

W obszarze dystrybucji Enea planuje prace inwestycyjne i modernizacyjne infrastruktury sieciowej i niezbędnego wyposażenia w związku ze wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną oraz koniecznością przyłączania odnawialnych źródeł energii.

W obszarze odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej Enea chce mieć do 2020 roku 350-450 MW zainstalowanej mocy wiatrowej oraz około 150 MW mocy biogazowych.

dyl3qfr

"W zależności od sytuacji rynkowej, naszej sytuacji finansowej, wyników przeprowadzonych analiz technicznych i ekonomicznych oraz zdolności do sfinansowania inwestycji, nie wykluczamy zwiększenia bazowego programu inwestycyjnego o dodatkowe inwestycje w wytwarzanie konwencjonalne w kwocie ok. 10 mld PLN. Kwota ta zakłada również budowę drugiego bloku o mocy 1000 MW w Świerżach Górnych oraz realizację akwizycji na rynku polskim" - napisano.

"Ponadto, zarząd nie wyklucza uruchomienia kopalni węgla brunatnego w Gubinie po roku 2012, pod warunkiem zaistnienia odpowiednio korzystnych warunków na rynku uprawnień do emisji CO2, a w późniejszych latach - budowy dwóch bloków o mocy 1000 MW każdy, opalanych węglem brunatnym. W tym przypadku dodatkowe nakłady wynosić będą do 14 mld zł" - dodano.

Enea podała, że strategia spółki zakłada m.in. poprawę efektywności funkcjonowania grupy. Spółka zamierza wdrożyć nowy model biznesowy, w którym obok podstawowych obszarów biznesowych stworzone zostaną dodatkowo centrum korporacyjne i centrum usług wspólnych, które usprawnią zarządzanie grupą i umożliwią uzyskanie synergii kosztowych.

Grupa Enea jest trzecim co do wielkości podmiotem w segmencie wytwarzania energii elektrycznej i czwartym co do wielkości podmiotem w segmencie dystrybucji i obrotu energią elektryczną w Polsce.

dyl3qfr

W 2008 roku udział Enei w sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych w Polsce w ujęciu ilościowym wyniósł 15,8 proc., udział w dystrybucji energii elektrycznej wyniósł 13,9 proc., a w rynku wytwarzania energii elektrycznej 7,7 proc.

Po dziewięciu miesiącach 2009 roku przychody grupy ze sprzedaży netto wyniosły 5,24 mld zł, EBITDA była na poziomie 921,6 mln zł, EBIT 439,4 mln zł, a zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 446,4 mln zł. (PAP)

pel/ pr/

dyl3qfr

Podziel się opinią

Share
dyl3qfr
dyl3qfr