Trwa ładowanie...
dvdmd2y
14-03-2017 14:35

Strategia PGNiG: 34 mld zł na inwestycje (opis)

Z 34 mld zł przeznaczonych na inwestycje, blisko połowę PGNiG wyda na poszukiwania i wydobycie węglowodorów, zaś na badania, rozwój i innowacje - ponad 680 mln zł - założyło w swojej strategii na lata 2017- 2022 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.

dvdmd2y

We wtorek PGNiG przedstawiło swoje plany. Jednym z najważniejszych jest wzrost zdolności produkcji węglowodorów w Norwegii. Kolejnym zadaniem jest przyspieszenie rozwoju sieci gazowniczej w kraju i wzrost sprzedaży gazu na rynkach zagranicznych.

Jak poinformowała spółka, w jej planach jest też wzmocnienie konkurencyjnej pozycji, przy jednoczesnym wsparciu rozwoju i zapewnieniu bezpieczeństwa na rynku gazu w Polsce. Mają temu służyć m.in. inwestycje w Norwegii oraz udział w projekcie budowy transportowego połączenia złóż z Norwegii poprzez Danię do Polski, rozwój handlu gazem i LNG.

Nowa strategia definiuje nowy cel nadrzędny dla grupy jakim jest "wzrost wartości Grupy Kapitałowej PGNiG oraz zapewnienie stabilności finansowej".

W latach 2017-2022 Grupa Kapitałowa PGNiG ma przeznaczyć na inwestycje łącznie ponad 34 mld PLN. "Blisko połowa tych nakładów dotyczyć będzie obszaru poszukiwania i wydobycia węglowodorów. Kolejne 30 proc. zostanie przeznaczone na rozwój działalności dystrybucyjnej, a mniejsze sumy na obszary związane z elektroenergetyką i ciepłownictwem oraz selektywnie dobieranych projektów rozwojowych, cechujących się atrakcyjną stopą zwrotu. W omawianym okresie średnioroczne nakłady inwestycyjne będą kształtowały się na poziomie około 5,7 mld zł" - czytamy w komunikacie.

dvdmd2y

"Program inwestycyjny umożliwi wygenerowanie skumulowanego wyniku EBITDA Grupy (zysk przed odliczeniem kosztów finansowych i podatku dochodowego - PAP) na poziomie ok. 33,7 mld zł w latach 2017-2022, co umożliwi perspektywiczny wzrost wyniku EBITDA Grupy do poziomu średniorocznego ok. 9,2 mld zł w latach 2023-2026" - napisano.

"Jednocześnie, poziom zadłużenia netto w relacji do wyniku EBITDA powinien pozostać w całym okresie objętym nową Strategią na poziomie poniżej 2,0, przy utrzymaniu dotychczasowej polityki dywidendowej zakładającej wypłatę do 50 proc. skonsolidowanego zysku netto Grupy" - dodano.

"Zmiany w modelu funkcjonowania naszej Grupy wynikają z chęci lepszego dostosowania się do nowych warunków rynkowych. Chodzi m.in. o potrzebę dywersyfikacji kierunków dostaw gazu z importu oraz rosnącą konkurencyjność rynku w Polsce i stopniowe znoszenie obowiązku zatwierdzania taryf w obrocie gazem. Określone na lata 2017-2022 wytyczne pozwolą nam na zachowanie równowagi celów oraz działań firmy ograniczając ryzyko koncentracji na rezultatach w krótkim horyzoncie czasowym kosztem wyników długoterminowych" - cytuje komunikat słowa Piotra Woźniaka, prezesa PGNiG.

"Gdy powstanie gazociąg norweski, łączący złoża węglowodorów na szelfie norweskim, chcielibyśmy wykorzystać go do transportu gazu z naszych koncesji na nasz własny rynek" - powiedział prezes PGNiG podczas prezentacji. Przypomniał, że na 18 koncesjach spółki na szelfie norweskim PGNiG wydobywa rocznie 600 mln metrów sześciennych samego gazu.

dvdmd2y

Także z komunikatu wynika, że PGNiG planuje przyspieszenie rozwoju sieci dystrybucyjnej gazu, intensyfikację działalności upstream w kraju oraz "dalszą poprawę standardów obsługi klientów". "Zakładamy, że do 2022 roku nasze wydobycie gazu z Norweskiego Szelfu Kontynentalnego osiągnie ok. 2,5 mld metrów sześć. rocznie. Będziemy również uczestniczyć w projekcie Korytarza Norweskiego w celu zapewnienia możliwości bezpośredniego importu gazu z Norwegii. Działaniem komplementarnym do tego projektu jest rozwijanie handlu LNG, co umożliwi nam m.in. ustanowienie relacji handlowych z kluczowymi graczami. Taki zestaw działań będzie stanowił fundament naszej pozycji konkurencyjnej" - cytuje komunikat Macieja Woźniaka, wiceprezesa PGNiG do spraw handlowych.

Ponadto, w latach 2017-2022 zostanie wybudowanych ponad 300 tys. nowych przyłączy do sieci dystrybucyjnej - informuje spółka. Wzrośnie też tempo przyłączania nowych odbiorców (zwiększenie dynamiki rocznego przyrostu liczby przyłączy o 17 proc.) oraz nastąpi poprawa jakości obsługi klienta. W zakresie energetyki i ciepłownictwa nowa strategia zakłada zwiększenie ilości sprzedaży ciepła i energii elektrycznej o ok. 20 proc.

W tych samych latach 2017-2022 "Grupa Kapitałowa PGNiG przeznaczy ok. 680 mln zł na badania i rozwój oraz innowacje (ponad 100 mln zł średniorocznie)".

"Strategiczną aspiracją obszaru energetyki i ciepłownictwa jest zwiększenie rocznego wolumenu sprzedaży energii elektrycznej i ciepła z poziomu ok. 15 TWh w 2017 r. do poziomu ok. 18 TWh w 2022 r. Realizacja tego celu będzie możliwa dzięki inwestycjom modernizacyjnym i rozwojowym w istniejących zakładach wytwórczych, zakończeniu integracji przejętych aktywów ciepłowniczych w ramach GK PGNiG Termika oraz zwiększeniu produkcji energii elektrycznej i ciepła, a także kontynuacji akwizycji lokalnych systemów ciepłowniczych" - czytamy w komunikacie.

dvdmd2y

PGNiG zamierza utrzymać dotychczasową politykę dywidendową zakładającą wypłatę do 50 proc. skonsolidowanego zysku netto.

Grupa poinformowała, że opracowanie nowej strategii było podyktowane "szeregiem zmian" w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym grupy. "Wśród uwarunkowań zewnętrznych najistotniejsze to zmiany w otoczeniu makroekonomicznym (m.in. spadek cen ropy i gazu ziemnego) oraz pozostałe zmiany rynkowe, w tym istotne przyspieszenie rozwoju konkurencji na rynku gazu ziemnego w Polsce, potrzeba dywersyfikacji kierunków dostaw gazu z importu po roku 2022, jak też zmiana uwarunkowań regulacyjnych" - napisano.

dvdmd2y
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dvdmd2y