Trwa ładowanie...
dhxu9uy

Strategia Polnordu: 500 mln zł przychodów i min. 1500 sprzedanych lokali w 2019

Warszawa, 22.03.2016 (ISBnews) - Polnord przyjął strategię na lata 2016-2019, zgodnie z którą chce m.in. wypracować ponad 500 mln zł przychodów w 2019 r. i osiągnąć sprzedaż na poziomie minimum 1,5 tys. lokali, podała spółka.

Share
dhxu9uy

"Zgodnie z przyjętym dokumentem, strategicznym celem jest wzrost wartości grupy kapitałowej Polnord. Cel ten będzie realizowany przede wszystkim poprzez:
- wzrost rentowności prowadzonej działalności uzyskany w oparciu o wprowadzane do sprzedaży nowe inwestycje deweloperskie, na poziomie rentowności nie niższej niż 18% netto,
- koncentrację działalności na terenie dużych aglomeracji (Warszawa i Trójmiasto),
- racjonalne obniżanie zadłużenia i w efekcie zmniejszanie kosztów obsługi długu zewnętrznego" - czytamy w komunikacie.

Celem strategii jest też osiągnięcie w 2019 r. przychodów na poziomie przekraczającym ponad 500 mln zł (wobec 250,6 mln zł skonsolidowanych przychodów w ub.r.) oraz rocznej sprzedaży lokali, ważonej udziałami Polnordu, w ilości nie niższej niż 1 500 szt. rocznie (wobec 1 054 w 2015 r.), przy czym "strategia ta nie stanowi prognoz wyników spółki w 2019 r." - podano również.

Zamiarem spółki jest również powrót do wypłacania dywidendy począwszy od 2018 r.

Przedstawiona przez zarząd strategia obejmuje cztery kluczowe obszary działań, których realizacja w średnim terminie ma doprowadzić do istotnego wzrostu skali prowadzonej przez Grupę działalności oraz kapitalizacji Polnord.

dhxu9uy

"Po pierwsze, konieczne będzie istotne obniżenie zadłużenia i skorelowanie go z realizowanymi projektami deweloperskimi. Zakładamy, że do 2019 r. dług stanowić będzie niespełna jedną czwartą obecnej wartości. Kolejnym elementem będzie jeszcze większa niż obecnie koncentracja działań na dużych, chłonnych rynkach, takich jak warszawski i trójmiejski. Realizacja projektów atrakcyjnych pod względem rentowności i dostosowanych do lokalnych potrzeb rynkowych zapewni Grupie solidne wyniki sprzedażowe, a co za tym idzie również finansowe. Jestem przekonany, że realizacja założeń strategii doprowadzi do dynamicznego rozwoju działalności Grupy i umocnienia jej pozycji na rynku" - skomentował prezes Dariusz Krawczyk, cytowany w komunikacie.

Polnord S.A. to firma typu holdingowego. Prace operacyjne wykonywane są w spółkach celowych, powoływanych do realizacji poszczególnych inwestycji. Obecnie realizowane są projekty deweloperskie m.in. w: Warszawie, Trójmieście, Szczecinie i Łodzi. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)

dhxu9uy

Podziel się opinią

Share
dhxu9uy
dhxu9uy