Trwa ładowanie...
d1m99at
Dom Maklerski BZ WBK
Gospodarka

Strefa: 2373 – 2378 pkt. nada użyteczna

W ostatnich opracowaniach eksponuję znaczenie lokalnej zapory popytowej Fibonacciego: 2373 – 2378 pkt. Jak wiadomo od kilku sesji strefa jest wyraźnie respektowana, czyli podaż ma problemy z jej zanegowaniem. W trakcie wczorajszej sesji również byłby podejmowane próby sforsowania tej przeszkody, ale koniec końców popyt zdołał ponownie przeciwstawić się tutaj podaży i dodatkowo wykreować relatywnie silny impuls cenowy.
Share
Strefa: 2373 – 2378 pkt. nada użyteczna
Źródło: Thinkstockphotos
d1m99at

Nie była to jednak na tyle wyrazista inicjatywa, by w wyniku wzrostu aktywności popytu mogło dojść do przełamania oporu technicznego: 2440 – 2445 pkt. wraz z przebiegającą tutaj średnioterminową linią kanału trendowego. Wydaje się, że dopiero w przypadku pokonania skonstruowanej w ten sposób bariery cenowej moglibyśmy z nieco większym uznaniem odnieść się do działań odwetowych podejmowanych przez obóz kupujących. Jak już informowałem, wzrosłoby wówczas prawdopodobieństwo kontynuacji ruchu wzrostowego, z możliwością przetestowania pułapu cenowego 2490 pkt. (wypada tutaj projekcja symetrycznego układu ABCD, czyli spełniona jest zależność: AB = CD). Obiektywnie trzeba przyznać, że jest to na razie wariant bazowy. Bykom udało się bowiem wybronić tzw. pierwszą zaporę popytową Fibonacciego: 2373 – 2378 pkt., czyli uzyskaliśmy tym samym potwierdzenie, że w ujęciu krótkoterminowym nadal na rynku obowiązuje trend wzrostowy. Ponieważ zawsze istnieje nieco większe prawdopodobieństwo kontynuacji danej tendencji
rynkowej niż jej nagłego odwrócenia, dopiero zanegowanie wspomnianego przed momentem węzła: 2373 – 2378 pkt. pogorszyłoby krótkoterminowy wizerunek techniczny wykresu. W tym kontekście nadal obserwowałbym jednak uważnie przedział cenowy: 2440 – 2445 pkt., gdzie siłą rzeczy może dojść do wzrostu presji podażowej. Wydaje się, że dobrą weryfikacją siły i determinacji rynku będzie właśnie wynik konfrontacji w wymienionym węźle podażowym. Można zatem podsumować ten wątek i stwierdzić, że dopiero zanegowanie przedziału oporu: 2440 – 2445 pkt. wygenerowałoby średnioterminowy sygnał techniczny zapowiadający kontynuację ruchu wzrostowego.

[ Zobacz pełną analizę

]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/32041/biuletyn_poranny_20130926.pdf )
Tomasz Jerzyk
analityk techniczny
DM BZ WBK

d1m99at

| Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakże DM BZ WBK S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i pełności. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autora i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione. |
| --- |

d1m99at

Podziel się opinią

Share
d1m99at
d1m99at