Trwa ładowanie...
d4fzy1p
espi

SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (16/2013)

SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (16/2013)
Share
d4fzy1p
TREŚĆ RAPORTU:
Planowana data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych 2013-11-01
Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych 2013-11-14
Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie
lp. nazwa podmiotu miejscowość adres
Biuro Maklerskie Banku BGŻ S.A. Warszawa ul. Żurawia 6/12
Inne domy maklerskie
1. Żądania wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu, które zostały zapisane w Rejestrze Sponsora Emisji, można składać w Punktach Subskrypcyjnych Biura Maklerskiego Banku BGŻ S.A. Lista Punktów Subskrypcyjnych znajduje się na stronie internetowej Biura Maklerskiego Banku BGŻ: www.bmbgz.pl. 2. W przypadku Certyfikatów Inwestycyjnych, które zostały zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych w innym domu maklerskim żądania wykupienia należy składać w domu maklerskim (Pośrednik Wykupu), który prowadzi rachunek, na którym zdeponowano Certyfikaty. 3. Żądania wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych należy składać nie wcześniej niż 1 i nie później niż 14 listopada 2013 r

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2013
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych
Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2013-10-28
SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1
(pełna nazwa funduszu)
SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 UNION INVESTMENT TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-633 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
POLNA 11
(ulica) ( numer)
(22) 449-04-77 (22) 449-04-76 tfi@union-investment.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
www.union-investment.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
d4fzy1p

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2013-10-28 Zbigniew Jakubowski Wiceprezes Zarządu
2013-10-28 Ryszard Rusak Prokurent

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d4fzy1p

Podziel się opinią

Share
d4fzy1p
d4fzy1p