Trwa ładowanie...
d3ud40y

SUNEX S.A. - Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych (1/2013)

SUNEX S.A. - Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych (1/2013)

Share
d3ud40y
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-31
Skrócona nazwa emitenta
SUNEX S.A.
Temat
Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Spółki SUNEX S.A. informuje, iż w dniu 31 stycznia 2013 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art.160 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) od osoby mającej dostęp do informacji poufnej Spółki SUNEX SA, o zawartej transakcji na akcjach Emitenta, której łączna wartość nie przekracza równowartości 5.000 Euro. Osoba, której dotyczy zawiadomienie nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych. Transakcja dotyczyła kupna przez w/w osobę w dniu 20.04.2012 roku 10.000 sztuk akcji po cenie jednostkowej 0,20 zł. Transakcja została zawarta w trakcie sesji zwykłej.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ud40y

| | | SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SUNEX S.A. | | 745 | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 47-400 | | Racibórz | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Piaskowa | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 32 414 92 12 | | +48 32 414 92 13 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@sunex.pl | | www.sunex.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 639-18-14-766 | | 277950758 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Beata Korona Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ud40y

Podziel się opinią

Share
d3ud40y
d3ud40y