Trwa ładowanie...
d39efcg

SUNEX - Zawarcie umów na budowę i wyposażenie hali produkcyjnej. (3/2015) - EBI

SUNEX - Zawarcie umów na budowę i wyposażenie hali produkcyjnej. (3/2015)

Share
d39efcg

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 3 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-06 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umów na budowę i wyposażenie hali produkcyjnej. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki SUNEX S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu wczorajszym do spółki wpłynęły umowy dotyczące realizacji projektu "Budowa zakładu do produkcji kolektorów słonecznych w SUNEX S.A" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - działanie 10.3 - rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii. Spółka o przyznaniu powyższego dofinansowania informowała raportami bieżącymi nr 11/2013 (Przyznanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) oraz 16/2013 (Zawarcie umowy o dofinansowanie). Przyznana maksymalna kwota dofinansowania wynosi 6.398.975,56 złotych netto natomiast całkowita wartość inwestycji według umowy o dofinansowanie wynosi 15.741.479,89 złotych netto. Podpisane zawarte umowy istotne wraz z aneksami, to: 1/ umowa nr 1/01/2015 na budowę hali produkcyjnej wraz z aneksem 1/02/2015. Na podstawie tej umowy Emitent jako inwestor zlecił generalnemu wykonawcy budowę hali produkcyjnej położonej w Raciborzu, o powierzchni 2.126,1 m2. Termin
zakończenia robót określono na 1.09.2015 r. Wynagrodzenie wykonawcy wynosi do 5.425.494,56 PLN netto. Wynagrodzenie będzie płatne w częściach. W umowie zawarto zapis, iż zamawiający może odstąpić od umów w przypadku, gdy nie otrzyma zakontraktowanego dofinansowania, bądź otrzyma niższe dofinansowanie i z tego powodu odstąpi od realizacji przedmiotowej inwestycji, w związku z przeprowadzoną kontrolą zgodności procedur przez Ministerstwo Gospodarki. Pozostałe szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie przyjętych dla umów tego rodzaju. 2/ umowa nr 2/01/2015 na dostawy oraz montaż wyposażenia hali produkcyjnej wraz z aneksem 1/02/2015. Na podstawie tej umowy Emitent. zamówił linię produkcyjną oraz maszyny i urządzenia do produkcji kolektorów płaskich i systemów montażowych, wraz z elementami dodatkowymi. Wartość umowy wynosi 3.574.505,44 PLN netto. Termin dostawy przedmiotów umowy został określony na 15.09.2015 r. Wynagrodzenie będzie płatne w częściach, jako zaliczka oraz po dostawie i uruchomieniu
maszyn. W umowie zawarto zapis, iż zamawiający może odstąpić od umów w przypadku, gdy nie otrzyma zakontraktowanego dofinansowania, bądź otrzyma niższe dofinansowanie i z tego powodu odstąpi od realizacji przedmiotowej inwestycji, w związku z przeprowadzoną kontrolą zgodności procedur przez Ministerstwo Gospodarki. Pozostałe szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie przyjętych dla umów tego rodzaju. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d39efcg

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Beata Korona Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d39efcg

Podziel się opinią

Share
d39efcg
d39efcg