Trwa ładowanie...
d3wx1uv
espi

SUWARY - Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ...

SUWARY - Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (31/2014)
Share
d3wx1uv
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-18
Skrócona nazwa emitenta
SUWARY
Temat
Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd "SUWARY" S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej "SUWARY" S.A. i posiadającej stały dostęp do informacji poufnych oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji dotyczących rozwoju i perspektyw gospodarczych emitenta (Osoba zobowiązana) informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), że osoba bliska osobie zobowiązanej w dniu 17 kwietnia 2014 roku podczas sesji zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zawarła transakcję kupna 200szt. akcji ?SUWARY? S.A. po średniej cenie 12,77 PLN. Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację swoich danych osobowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SUWARY SA
(pełna nazwa emitenta)
SUWARY Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
95-200 Pabianice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Piotra Skargi 45/47
(ulica) (numer)
042 225 22 49 042 214 53 31
(telefon) (fax)
office@suwary.com.pl www.suwary.com.pl
(e-mail) (www)
731-10-07-350 471121807
(NIP) (REGON)
d3wx1uv

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-18 Dariusz Dombrowski Prokurent
2014-11-18 Katarzyna Muszyńska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3wx1uv

Podziel się opinią

Share
d3wx1uv
d3wx1uv