Trwa ładowanie...
dn4so4w

ŚWIECIE - RB 22/2010 w sprawie powołania osoby zarządzającej (22/2010)

ŚWIECIE - RB 22/2010 w sprawie powołania osoby zarządzającej (22/2010)

Share
dn4so4w

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ŚWIECIE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | RB 22/2010 w sprawie powołania osoby zarządzającej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mondi Świecie SA informuje, że w dniu 29 grudnia 2010 r. Rada Nadzorcza powołała z dniem 1 stycznia 2011 r. Pana Bogusława Bieleckiego, dyrektora finansowego Mondi Świecie S.A. na Członka Zarządu Spółki.Pan Bogusław Jarosław Bielecki (40 lat) ma wykształcenie wyższe ekonomiczne i jest absolwentem wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.Pan Bogusław Bielecki pracę zawodową rozpoczął w dziale audytu firmy Price Waterhouse w roku 1994, a następnie pracował na stanowisku kierownika projektów w dziale Corporate Finance w firmie Arthur Andersen. W 1999 roku został powołany na stanowisko Członka Zarządu, Dyrektora Finansowego Huty Aluminium Konin S.A. W latach 2001-2003 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Global Hotels Development Group Poland S.A., a następnie w latach 2003-2006 funkcję Dyrektora Finansowego, Członka Zarządu Arcelor Huta Warszawa Sp. z o.o.Przed rozpoczęciem pracy w Mondi Świecie S.A. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów w Scandinavian Tobacco
S.A.Pan Bogusław Bielecki od 1 lipca 2010 r. pełni funkcję dyrektora finansowego i prokurenta w Mondi Świecie S.A.Wg oświadczenia, Pan Bogusław Jarosław Bielecki nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; oraz nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | The Management Board of MondiŚwiecie S.A. announces that on 29 December2010 the Supervisory Board has appointed Mr Bogusław Jarosław Bielecki,Chief Financial Officer of MondiŚwiecie S.A., Member of the ManagementBoard of the Company with the effective date on 1 January 2011.Mr Bogusław Bielecki (40 years) has a higher education of an economictype; he has graduated from the Faculty of Foreign Trade of the WarsawSchool of Economics.Mr Bogusław Bielecki commenced his career in the Audit Department ofPrice Waterhouse in 1994. Next, he was working for Arthur Andersen as aProject Manager in the Corporate Finance Department. In 1999, he wasappointed Member of the Management Board, Chief Financial Officer ofAluminium Konin S.A. (steel company). In 2001-2003, he was holding theposition of a Vice-President of the Management Board of Global HotelsDevelopment Group Poland S.A and then in 2003-2006, the position of aChief Financial Officer, Member of the Management Board of Arcelor HutaWarszawa Sp. z.o.o. (steel
company).Before joining MondiŚwiecie S.A., he was holding the position of aFinancial Vice-President of the Management Board of Scandinavian TobaccoS.A.Mr Bogusław Bielecki has been holding the position of the ChiefFinancial Officer and proxy holder of MondiŚwiecie S.A. since 1 July2010.As declared by Mr Bogusław Bielecki, he does not run any competitiveactivities to the Company, does not participate in any competitivecompany or partnership as a shareholder, partner or member of anauthority or in any other competitive legal person as a member of itsauthority. Further, as declared by Mr Bogusław Bielecki, he has not beenentered into the Register of Insolvent Debtors kept pursuant to the Acton the State Register of Companies. | |

dn4so4w

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | MONDI ŚWIECIE SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ŚWIECIE | | Drzewny (drz) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 86-100 | | Świecie | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Bydgoska | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-52) 332 10 00 | | (0-52) 332 19 10 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info.swiecie@frantschach.com | | www.frantschach.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 559-00-00-505 | | 002527817 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-29 Maciej Kunda Prezes Zarządu
2010-12-29 Jan Żukowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dn4so4w

Podziel się opinią

Share
dn4so4w
dn4so4w