Trwa ładowanie...
d1zb14o
d1zb14o

Świętokrzyskie/ Będzie nowoczesny system ewidencji gruntów i budynków

Do 2020 r. część danych z baz ewidencji gruntów i budynków prowadzonych przez powiaty woj. świętokrzyskiego będzie dostępna przez internet. Dzięki realizacji projektu, który ma być dofinansowany ze środków UE, bazy zostaną też uzupełnione o brakujące dane.
Share
d1zb14o

W środę w Kielcach list intencyjny w sprawie współpracy przy przygotowywaniu i realizacji projektu "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego" podpisali: Główny Geodeta Kraju Kazimierz Bujakowski, wicewojewoda świętokrzyski Grzegorz Dziubek, członek zarządu województwa Piotr Żołądek i starosta kielecki Zdzisław Wrzałka (powiat kielecki jest liderem przedsięwzięcia).

Jak pokreślił Bujakowski, projekt ma fundamentalne znaczenie z punktu widzenia rozwoju gospodarczego i poprawy jakości obsługi mieszkańców. "Inicjujemy proces poprawy jakości danych przestrzennych, dotyczących m.in. prawa własności, informacji o budynkach, lokalach, sieci uzbrojenia terenu. Ich zgromadzenie oraz szybkie i łatwe udostępnienie inwestorom przyspieszy procesy inwestycyjne, a także ułatwi obsługę mieszkańców" - mówił.

Bujakowski przekonywał w rozmowie z dziennikarzami, że efektem realizacji projektu będzie szybszy i łatwiejszy dostęp mieszkańców do informacji o nieruchomościach, których są właścicielami - także przy wykorzystaniu internetu i systemów informatycznych. "Dane te mają być możliwie spójne i dokładne, zgodne z tym co widnieje w księgach wieczystych i na gruncie, tak aby nie trzeba było nic dodatkowo wyjaśniać. Przez wiele lat powstały bowiem rozbieżności pomiędzy tymi danymi" - podkreślił.

d1zb14o

Dodał, że np. wypisy, dokumenty przeglądowe dla urzędów i inwestorów, wykazy działek czy dane dotyczące mapy numerycznej będą mogły być udostępniane w formie elektronicznej.

Podobne projekty będą realizowane w pozostałych regionach kraju. Zdaniem Bujakowskiego uporządkowanie baz ewidencyjnych jest szczególnie ważne w woj. świętokrzyskim, podkarpackim i w małopolskim, gdzie występuje duże rozdrobnienie gruntów, uwarunkowane m.in. procesami historycznymi.

Budowanie cyfrowych zasobów geodezyjnych baz danych w regionach będzie skoordynowane z realizowanym przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii projektem budowy Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach. Baza ta jest obecnie tworzona i zasilana przez dane z 58 powiatów z kilku województw.

Efektem przedsięwzięcia będzie powstanie centralnego repozytorium danych ewidencyjnych o gruntach i budynkach wraz z infrastrukturą informatyczną. Nowoczesna technologia pozwoli na przekazywanie drogą elektroniczną aktualnych danych pomiędzy repozytorium a rejestrami publicznymi, takimi jak: księgi wieczyste, bazy PESEL i REGON oraz rejestr gospodarstw rolnych.

Jak poinformował Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Andrzej Reczyński, realizacja projektu "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego" ma kosztować ok. 80 mln zł.

Przedsięwzięcie ma być współfinansowane ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

d1zb14o

Podziel się opinią

Share
d1zb14o
d1zb14o