Trwa ładowanie...
d3jfaju
espi

SYGNITY - Informacja o odwołaniu oraz udzieleniu prokury łącznej (34/2013)

SYGNITY - Informacja o odwołaniu oraz udzieleniu prokury łącznej (34/2013)
Share
d3jfaju

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SYGNITY | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o odwołaniu oraz udzieleniu prokury łącznej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Sygnity") informuje, iż w dniu 16 września 2013 roku odwołana została prokura udzielona Panu Jackowi Gosiowi. Jednocześnie Zarząd Sygnity S.A. informuje, że w dniu 16 września 2013 roku udzielona została prokura łączna Pani Magdalenie Bargieł. Udzielona prokura uprawnia prokurenta do reprezentowania Spółki tylko łącznie z członkiem Zarządu. Życiorys i przebieg kariery zawodowej Pani Magdaleny Bargieł: Pani Magdalena Bargieł ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim (Psychologia Interpersonalno ? Menedżerska), studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi/Psychologia Zarządzania w Biznesie) oraz ukończyła MBA na Akademii im. Leona Koźminskiego. Pani Magdalena Bargieł to manager z kilkunastoletnim stażem. Doświadczenie zawodowe budowała pracując zarówno w firmach polskich, jak i międzynarodowych, o zróżnicowanym profilu m.in.: FMCG, IT, farmacja i ubezpieczenia. Pracę w Sygnity S.A. rozpoczęła 16 września
2013 roku obejmując stanowisko Dyrektora Biura Personalnego z odpowiedzialnością za całość działań w obszarze HR. Wcześniej ? od 2011 roku - pracowała w PZU S.A. jako Dyrektor ds. Zarządzania Talentem w Grupie PZU. W 2010 realizowała projekty HR dla HAY Group. W okresie 2009-2010 zajmowała stanowisko Dyrektora Personalnego w Bioton S.A. W latach 2001-2009 pełniła funkcję Dyrektora Personalnego Polfy Kutno/IVAX/TEVA. W 2000 roku pracowała jako zastępca Dyrektora Personalnego Wirtualnej Polski. Karierę zawodową rozpoczęła w 1995 roku jako konsultant pracując m.in. dla SMG/KRC. Pani Magdalena Bargieł nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Magdalena Bargieł nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 21) oraz pkt. 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SYGNITY SA
(pełna nazwa emitenta)
SYGNITY Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-486 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 180
(ulica) (numer)
022 290 88 00 022 290 88 01
(telefon) (fax)
biuro_zarzadu@sygnity.pl www.sygnity.pl
(e-mail) (www)
586-00-05-293 190407926
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-16 Janusz R. Guy Prezes Zarządu
2013-09-16 Wiesław Strąk Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3jfaju

Podziel się opinią

Share
d3jfaju
d3jfaju