Trwa ładowanie...
d2652kh
d2652kh
espi

SYGNITY - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2013/2014 (37/2013)

SYGNITY - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2013/2014 (37/2013)
Share
d2652kh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 37 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SYGNITY | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2013/2014 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zm.) ("Rozporządzenie"), Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2013/2014. Zarząd Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie ("Sygnity") przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 października 2013 r. i kończącym się 30 września 2014 r.: Raporty kwartalne: Skonsolidowany raport za I kwartał roku obrotowego 11 lutego 2014 r. Skonsolidowany raport za III kwartał roku obrotowego 7 sierpnia 2014 r. Raporty półroczne: Skonsolidowany oraz jednostkowy raport półroczny 27 maja 2014 r. Raporty roczne: Skonsolidowany oraz jednostkowy raport roczny 9 grudnia 2013
r. Zarząd Sygnity informuje ponadto, iż na podstawie § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny przekazywane do publicznej wiadomości, będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową i półroczne skrócone sprawozdanie finansowe. Zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2013/2014 r., w związku z tym, iż Spółka przekaże skonsolidowany oraz jednostkowy raport roczny jednocześnie w terminie 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego 2013/2014. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SYGNITY SA
(pełna nazwa emitenta)
SYGNITY Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-486 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 180
(ulica) (numer)
022 290 88 00 022 290 88 01
(telefon) (fax)
biuro_zarzadu@sygnity.pl www.sygnity.pl
(e-mail) (www)
586-00-05-293 190407926
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-21 Janusz R. Guy Prezes Zarządu
2013-10-21 Wiesław Strąk Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2652kh

Podziel się opinią

Share
d2652kh
d2652kh