Trwa ładowanie...
dm604hu
espi

SYNTHOS - zawarcie umowy przez Emitenta (26/2011)

SYNTHOS - zawarcie umowy przez Emitenta (26/2011)
Share
dm604hu

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SYNTHOS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | zawarcie umowy przez Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 z 2005 roku, z późniejszymi zmianami), Zarząd Synthos S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 18 lipca 2011 roku zawarł umowę na uzyskanie licencji, patentów i własności intelektualnej na biokonwersję biomasy w butadien. Strony umowy: 1. Emitent - Kupujący, 2. Global Bioenergies S.A. z siedzibą w 5, rue Henri Desbru?res, Evry, Francja - Sprzedawca. Przedmiot umowy: a. Uzyskanie licencji, patentów i własności intelektualnej na biokonwersję biomasy na butadien. b. Prace nad biokonwersją biomasy w butadien do stopnia optymalizacji, umożliwiającej skalę przemysłową. c. Wyłączność w zakresie zastosowań: PBR, E-SBR, SSBR, NBR oraz lateksu jako produktu pośredniego w produkcji kauczuku. d. W ciągu kolejnych lat ulepszenia metody konwersji biomasy w butadien oraz pierwszeństwo zakupu innych metod produkcji
surowców z obszaru bio-petrochemii. Istotne warunki umowy: Zgodnie z podpisaną umową Emitent nabędzie za kwotę 1,4 miliona Euro (5.633.880 PLN według średniego kursu NBP z dnia sporządzenia raportu) akcje Global Bioenergies S.A., za co obejmie 3,6% akcji w Global Bioenergies S.A., oraz przeznaczy 100 tysięcy Euro (402.420 PLN według średniego kursu NBP z dnia sporządzenia raportu) na opłaty licencyjne. Wysokość kolejnych opłat licencyjnych uzależniona jest od rentowności produkcji butadienu w skali przemysłowej. Współpraca z Global Bioenergies nad programem badawczym planowana jest na 5 lat. Emitent będzie współfinansować badania nad opracowaniem technologii oraz budowę instalacji pilotażowej, która znajdować się będzie na terenie Emitenta. Emitent uznał informację za istotną z uwagi na jej potencjalny wpływ na wartość akcji oraz pozycję negocjacyjną przy zakupie surowca. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SYNTHOS SA
(pełna nazwa emitenta)
SYNTHOS Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-600 Oświęcim
(kod pocztowy) (miejscowość)
Chemików 1
(ulica) (numer)
033 844-18-21 033 842-42-18
(telefon) (fax)
synthos-pl@synthosgroup.com www.synthosgroup.com
(e-mail) (www)
549-000-21-08 070472049
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-19 Tomasz Kalwat Prezes Zarządu
2011-07-19 Zbigniew Lange Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dm604hu

Podziel się opinią

Share
dm604hu
dm604hu