Trwa ładowanie...
d2ff447

Szczecin/ Nowe jednostki w porcie

Na statku pożarniczym i motorówce hydrograficzno-inspekcyjnej należących do Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście podniesiono we wtorek w Szczecinie banderę. Nowoczesny sprzęt ratowniczy i pomiarowy poprawi bezpieczeństwo w portach.

Share
d2ff447

"Te jednostki mają w znaczny sposób poprawić bezpieczeństwo" - powiedział tuż przed podniesieniem bandery na jednostkach prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Dariusz Słaboszewski. "Bezpieczeństwo w dwóch różnych obszarach, niemniej jednak o ogromnym znaczeniu dla wszystkich użytkowników w porcie; +Strażak-26+ to zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwchemiczne, a +Hydrograf-4+ nawigacyjne" - dodał.

Przekazanie jednostek do eksploatacji zwiększy rangę portu i przysłuży się do wzrostu jego konkurencyjności - powiedział Słaboszewski.

Nowocześnie wyposażonego "Strażaka-26" zbudowała turecka stocznia. Zadaniem jednostki będzie zapewnienie bezpieczeństwa zespole portów Szczecin - Świnoujście. Nowy statek pożarniczy zastąpi służącego blisko 40 lat "Strażaka-25".

d2ff447

"Nowa jednostka może stanowić zabezpieczenie ładunków LNG wpływających do portu zewnętrznego, czego nie mogła czynić jednostka +Strażak-25+ obecnie stacjonująca w Świnoujściu" - powiedział Robert Sokulski z zarządu portów.

Z kolei jednostka hydrograficzno-inspekcyjna pozwoli na prowadzenie badań i pomiarów hydrograficznych potrzebnych do utrzymania odpowiednich parametrów żeglugowych, co zapewni bezpieczną żeglugę jednostek pływających w akwenach portowych.

"Strażak-26" oraz "Hydrograf-4", to nie jedyne nabytki w ramach tego samego projektu. Wśród nabytków portu poza nimi znalazły się także m.in. dwa samochody ratowniczo-gaśnicze, ratownicza łódź hybrydowa i sprzęt pomiarowy do wykrywania zanieczyszczeń ropopochodnych.

Koszt zakupu sprzętu to ponad 40 mln zł, z czego unijne dofinansowania to 34 mln zł.

d2ff447

Lepsze parametry nowego sprzętu ratowniczego pozwolą na szybsze podjęcie akcji ratunkowych na terenie portów. Z kolei nowoczesny sprzęt związany z ochroną wód zapewni szybką i skuteczną reakcję w przypadku pojawienia się zanieczyszczeń.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA jest spółką akcyjną z większościowym udziałem Skarbu Państwa. Zarządza dwoma portami - w Szczecinie i Świnoujściu.

W porcie w Świnoujściu znajduje się przede wszystkim terminal dla suchych ładunków masowych oraz terminal promowy. Port w Szczecinie obsługuje zarówno ładunki drobnicowe - w tym kontenery, wyroby hutnicze i ładunki wielkogabarytowe, jak również ładunki masowe - suche i płynne. Oba porty oferują także usługi przeładunkowo-składowe towarów rolno-spożywczych.

d2ff447

Podziel się opinią

Share
d2ff447
d2ff447