Trwa ładowanie...
d4krmuy
Waluty

Szkic walutowy

Głębsza od prognozowanej obniżka stóp procentowych w naszym kraju sygnalizuje, że RPP uważa sytuację gospodarczą za poważną i że będzie zdecydowanie starać się zwiększyć dostępność kredytu dla przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych.
Share
d4krmuy

Kurs złotego wobec euro oraz dolara wzrósł o kilka groszy bezpośrednio po ogłoszeniu decyzji, jednak efekt ten został już zniwelowany. Inwestorzy oczekują dalszych obniżek, więc wpływ decyzji Rady na notowania złotego nie powinien już być silny.

Również w dniu wczorajszym premier Donald Tusk przedstawił założenia pesymistycznego scenariusza, do którego rząd będzie starał się dostosować budżet. Scenariusz ten przewiduje spadek tempa wzrostu PKB do 1,7% r/r w 2009 oraz spadek inflacji do 2,8%. Premier wezwał ministerstwa do przedstawienia możliwych do zrealizowania oszczędności – wydatki budżetu mają być zmniejszone o 17 mld PLN.

W USA kongresowe biuro budżetu przedstawiło projekcję realizowania wydatków z zakładającego wydatki w wysokości ponad 350 mld USD planu stymulacji gospodarki, m.in. przez inwestycje w infrastrukturę oraz edukację. W roku 2009 zrealizowano by jedynie 29 mld USD z tej kwoty, w 2010 zaś 115,8 mld, a w 2011 105,5 mld USD. Ekonomiści wskazują, że stymulacja gospodarki przez wprowadzenie bezpośrednich cięć podatkowych przyniosłaby szybsze efekty.

d4krmuy

Inwestorzy będą oczekiwać dziś na wyniki posiedzenia Federalnego Komitetu Otwartego Rynku. Nie można oczywiście spodziewać się, że zmienione zostaną stopy procentowe, jednak liczy się to, co po zakończeniu posiedzenia Ben Bernanke powie na temat dalszego sposobu prowadzenia polityki pieniężnej. Wciąż trwają spekulacje, czy Fed zdecyduje się na podjęcie próby obniżenia długoterminowych stóp procentowych przez skup obligacji rządowych. Dzięki pojawianiu się tych wiadomości rentowność obligacji jest rekordowo niska. Jeśli Fed podejmie takie decyzje, jak w latach 2002-2003, kiedy po wzmiankach o możliwości skupu przez Fed obligacji ich rentowności gwałtownie spadały, a potem jeszcze bardziej gwałtownie wzrosły, krótko po tym, gdy okazało się, że Fed takich kroków nie podejmie. Jeśli teraz inwestorzy stwierdzą, że prawdopodobieństwo realizacji takiego scenariusza spadnie, wzrost rentowności obligacji będzie bardzo trudną okolicznością dla gospodarki Stanów: wzrosną długoterminowe stopy procentowe, co sprawi, że
stopa realna będzie bardzo wysoka, jak na obecną sytuację gospodarczą.

Zanim zakończy się posiedzenie FOMC, czekają nas nieliczne publikacje danych makroekonomicznych. O 11:30 w Szwajcarii opublikowany zostanie odczyt indeksu koniunktury KOF (prognoza to -0,55 pkt.). O 13:00 nadejdą informacje z USA o zmianie liczby wniosków o kredyt hipoteczny – spodziewany jest istotny jej spadek. Publikacje danych makroekonomicznych nie powinny w istotny sposób wpłynąć na rynek walutowy. Dzisiejszy dzień powinien zarówno na rynku światowym, jak i lokalnym, upłynąć spokojnie, pod znakiem oczekiwania na wyniki posiedzenia FOMC.

d4krmuy

Podziel się opinią

Share
d4krmuy
d4krmuy