Trwa ładowanie...
d3gm7yy
d3gm7yy
espi

T2 INVESTMENT S.A. - Transakcje akcjami Emitenta dokonane przez Członka Rady Nadzorczej (2/2014)

T2 INVESTMENT S.A. - Transakcje akcjami Emitenta dokonane przez Członka Rady Nadzorczej (2/2014)
Share
d3gm7yy
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2014
Data sporządzenia: 2014-02-04
Skrócona nazwa emitenta
T2 INVESTMENT S.A.
Temat
Transakcje akcjami Emitenta dokonane przez Członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Emitent informuje, iż w dniu 3 lutego 2014 roku otrzymał zawiadomienie o transakcjach dokonanych przez Członka Rady Nadzorczej w roku 2013, sporządzone stosownie do art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi (...). Zgodnie z treścią zawiadomienia, osoba zobowiązana dokonała w dniu 28 stycznia 2013 roku zakupu 2628 akcji Emitenta po średniej cenie 0,74 zł za akcję. Transakcja została dokonana na rynku NewConnect. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikację swoich danych osobowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
T2 INVESTMENT S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-476 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jasielska 16a
(ulica) (numer)
(61) 664 80 00 (61) 664 80 29
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
7823089018 639525179
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-04 Tomasz Tyliński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3gm7yy

Podziel się opinią

Share
d3gm7yy
d3gm7yy