Trwa ładowanie...
dzaf76y

Tableo Spółka Akcyjna - Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Tableo S.A. i Ciasteczka z K ... - EBI

Tableo Spółka Akcyjna - Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Tableo S.A. i Ciasteczka z Krakowa S.A. (24/2015)

Share
dzaf76y
NEW CONNECT
Raport EBI nr 24 / 2015
Data sporządzenia: 2015-09-04
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Tableo S.A. i Ciasteczka z Krakowa S.A.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd TABLEO Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 504 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. 2013, poz. 1030, z późn.zm.), po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o planowanym połączeniu ze spółką Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie. Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w planie połączenia opublikowanym w dniu dzisiejszym jako załącznik do raportu bieżącego Spółki nr 23/2015 oraz będą udostępnione do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek: http://www.tableo.pl/ oraz http://ciasteczkazkrakowa.home.pl/sklep/ . Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje biez?a?ce i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, w zw. z art. 504 Kodeksu spółek handlowych.
Załączniki
Plik Opis
RBpierwszezawiadomienie_zalacznik-0.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dzaf76y

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Beata Cwalińska Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dzaf76y

Podziel się opinią

Share
dzaf76y
dzaf76y