Trwa ładowanie...
d1y1yes
d1y1yes
espi

TARCZYŃSKI S.A. - Zawarcie znaczącej umowy ? faktoring dostaw (2/2014)

TARCZYŃSKI S.A. - Zawarcie znaczącej umowy ? faktoring dostaw (2/2014)
Share
d1y1yes
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2014
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
TARCZYŃSKI S.A.
Temat
Zawarcie znaczącej umowy ? faktoring dostaw
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Emitent w dniu dzisiejszym powziął informację o obustronnym podpisaniu Umowy faktoringu ? finansowanie dostaw NR 2137/2994/2014 z BZWBK Faktor Sp. z o.o. do wysokości limitu 25.000.000,00 PLN (dwadzieścia pięć milionów złotych 00/100). Umowa została zawarta w dniu 05.02.2014r i obowiązuje do dnia 31.12.2014r. Zabezpieczenie umowy stanowią: weksel własny in blanco, nieodwołalne pełnomocnictwo do rachunków bankowych, zastaw rejestrowy na wierzytelności w stosunku do Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wynikającej z umowy rachunku bankowego Spółki do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 70.000.000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt milionów złotych 00/100), blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym Spółki. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, że wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TARCZYŃSKI S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
55-100 Ujeździec Mały
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ujeździec Mały 80
(ulica) (numer)
+48 71 312 12 83 +48 71 310 30 73
(telefon) (fax)
ir@tarczynski.pl www.tarczynski.pl
(e-mail) (www)
915-15-25-484 932003793
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-12 Jacek Tarczyński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1y1yes

Podziel się opinią

Share
d1y1yes
d1y1yes