Trwa ładowanie...
d1uem3r
espi

TARCZYŃSKI S.A. - Znaczne pakiety akcji (7/2013)

TARCZYŃSKI S.A. - Znaczne pakiety akcji (7/2013)
Share
d1uem3r

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TARCZYŃSKI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Znaczne pakiety akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Tarczyński S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 20 czerwca 2013 roku otrzymał od akcjonariusza zarządzanego przez ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. funduszu ING Otwarty Fundusz Emerytalny (Akcjonariusz), zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (WZ) Spółki. Zmiana nastąpiła w wyniku przydziału praw do akcji Emitenta w dniu 13 czerwca 2013 roku. Akcjonariusz stał się posiadaczem praw do akcji Spółki, które w przypadku zamiany na akcje dadzą Funduszowi powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed nabyciem Akcjonariusz nie posiadał akcji Spółki. W dniu 19 czerwca 2013 r. na rachunkach papierów wartościowych Akcjonariusza znajduje się 1 000 000 praw do akcji Spółki co stanowi 8,80% kapitału zakładowego Spółki. Z chwilą zamiany praw do akcji na akcje Akcjonariuszowi będzie przysługiwać 1 000 000 (jeden milion) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki , co stanowi 6,96 % ogólnej liczby głosów. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy
z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TARCZYŃSKI S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
55-100 Ujeździec Mały
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ujeździec Mały 80
(ulica) (numer)
+48 71 312 12 83 +48 71 387 07 88
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
915-15-25-484 932003793
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-20 Jacek Tarczyński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uem3r

Podziel się opinią

Share
d1uem3r
d1uem3r