Trwa ładowanie...
dvlw7qf

Tauron odnotował spadki EBITDA w czterech kluczowych segmentach

Warszawa, 18.08.2016 (ISBnews) - Tauron Polska Energia odnotował spadki EBITDA w segmentach Dystrybucja, Sprzedaż, Wytwarzanie i Wydobycie w I poł. 2016 r., podała spółka.

Share
dvlw7qf

"Grupa Tauron uzyskała EBITDA na poziomie 1 653,4 mln zł, co oznacza spadek o ok. 13% w stosunku do ubiegłego roku. Największy udział w strukturze EBITDA niezmiennie ma segment Dystrybucja (69%), w dalszej kolejności Wytwarzanie (21%) i Sprzedaż (17%). Osiągnięta w I półroczu 2016 r. marża EBITDA wyniosła 18,5% i była niższa o ok. 2 pkt proc. w porównaniu do I półrocza 2015 r." - czytamy w komunikacie.

Segment Wydobycie odnotował stratę EBITDA na poziomie 169,25 mln zł wobec 157,9 mln zł straty w I poł. 2015 r. Strata segmentu wynikała z niskich wolumenów produkcji i cen sprzedaży węgla, co nie pozwoliło segmentowi na osiągnięcie pozytywnego wyniku finansowego, ani w spółce Tauron Wydobycie, ani w Nowych Brzeszczach Grupa Tauron.

W segmencie Wytwarzanie EBITDA wyniosła 353,96 mln zł w I poł. 2016 r. wobec 466,4 mln zł rok wcześniej.

"Niższy wynik segmentu Wytwarzanie był przede wszystkim pochodną niedoboru nieodpłatnych uprawnień do emisji CO2 w stosunku do zrealizowanej emisji i wynikającymi z tego wyższymi kosztami segmentu" - czytamy dalej.

dvlw7qf

W segmencie Sprzedaży EBITDA wyniosła 279,8 mln zł wobec 335,15 mln zł rok wcześniej, na co znaczący wpływ miał spadek sprzedaży detalicznej (o 2,4 TWh) z powodu niższego zapotrzebowania na energię.

Spadek EBITDA segmentu Dystrybucji do 1 147,6 mln zł w I poł. 2016 r. z 1 242,66 mln zł rok wcześniej wynikał natomiast w dużym stopniu z obniżenia średniej stawki sprzedaży usługi dystrybucyjnej do odbiorców końcowych.

Ogółem zysk EBITDA w I poł. br. wyniósł 1 653,41 mln zł wobec 1 907,87 mln zł zysku rok wcześniej.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)

dvlw7qf

Podziel się opinią

Share
dvlw7qf
dvlw7qf