Trwa ładowanie...
d1kjsxb

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Powołanie Członków Zarządu TAURON Polska Energia S.A. (16/2014)

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Powołanie Członków Zarządu TAURON Polska Energia S.A. (16/2014)

Share
d1kjsxb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Członków Zarządu TAURON Polska Energia S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TAURON Polska Energia S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 17 marca 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję o powołaniu Zarządu Spółki IV wspólnej kadencji. W związku z powyższym Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 i § 20 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki stosownymi uchwałami powołała z dniem 17 marca 2014 r. następujących Członków Zarządu Spółki IV wspólnej kadencji: Pana Dariusza Luberę powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu, Pana Aleksandra Grada powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu, Panią Katarzynę Rozenfeld powierzając jej pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu, Pana Stanisława Tokarskiego powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu, Pana Krzysztofa Zawadzkiego powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu. Równocześnie Rada Nadzorcza uwzględniając postanowienia Regulaminu Zarządu TAURON Polska Energia S.A. oraz Regulaminu Organizacyjnego TAURON Polska Energia S.A., powierzyła powołanym
Członkom Zarządu Spółki następujące stanowiska: Panu Dariuszowi Luberze - stanowisko Prezesa Zarządu, Panu Aleksandrowi Gradowi - stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacji, Pani Katarzynie Rozenfeld - stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych, Panu Stanisławowi Tokarskiemu - stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju, Panu Krzysztofowi Zawadzkiemu - stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych. Dariusz Lubera Ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo?Hutniczej w Krakowie oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomiki i zarządzania firmami na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Kolejno pracował: w latach 1983-1985 w Zakładach Mechanicznych Tarnów, w latach 1985-1991 w Zakładzie Energetycznym Tarnów, w latach 1991-1993 w Zakładzie Energetycznym Tarnów jako dyrektor przedsiębiorstwa państwowego, w latach 1993?2004 w Zakładzie Energetycznym Tarnów SA jako prezes zarządu, w latach 2004-2006 w Enion SA jako wiceprezes zarządu, w latach
2007-2008 w Enion SA jako kierownik projektu, od 2008 r. w TAURON Polska Energia SA jako prezes zarządu ? dyrektor generalny. W latach 2001-2003 był członkiem Rady Nadzorczej PSE SA. Wieloletni członek: Rady ds. Cen Transferowych w Sektorze Energetycznym przy Ministerstwie Gospodarki, Polskiego Klubu Kogeneracji KOGEN Polska i Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. Od 1998 do 2008 r. prezes Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Od 2008 roku stoi na czele Zarządu Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska. Wiceprzewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej. Przewodniczący, a następnie członek Międzynarodowego Komitetu Sterującego Live Working Association (LWA), a także Komitetu Technicznego ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Od maja 2013 r. członek Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii SA. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Dariusz Lubera nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności
wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, nie jest też członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Aleksander Grad Absolwent Wydziału Geodezji Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Do 1997 r. prywatny przedsiębiorca. W latach 1990-1994 - samorządowiec. W latach 1997 ? 1999 ? wojewoda tarnowski. Od 1999 do 2000 roku Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, gdzie odpowiadał m.in. za budżet, finanse i inwestycje. Równocześnie konsultant Banku Światowego, przewodniczący Komitetu Sterującego Programu PHARE Inred Tourin III. W latach 2007-2011 Minister Skarbu Państwa nadzorujący m.in. wprowadzenie na giełdę PZU, GPW, TAURON Polska Energia, PGE, Enea, Bogdanka, JSW oraz Zakłady Azotowe w Tarnowie. Twórca Akcjonariatu Obywatelskiego ? kompleksowego programu zbliżania ludzi i rynku kapitałowego. W latach 2012
? 2014 prezes zarządu spółki PGE EJ 1 sp. z o.o., odpowiadającej za przygotowanie procesu inwestycyjnego oraz budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Od 1 lutego 2014 r. członek rady nadzorczej TAURON Polska Energia. Delegowany w lutym 2014 r. przez radę nadzorczą do wykonywania czynności członka zarządu. Od lutego 2014 r. członek Towarowej Giełdy Energii. Poseł na Sejm IV, V, VI i VII kadencji, gdzie pełnił m.in. funkcję wiceprzewodniczącego Komisji ds. Unii Europejskiej, wiceprzewodniczącego i przewodniczącego Komisji Skarbu Państwa. Mandat poselski złożył w czerwcu 2012 r. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Aleksander Grad nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, nie jest też członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Katarzyna
Rozenfeld Ukończyła studia z zakresu ekonomii na Wydziale Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz na Katolickim Uniwersytecie w Nijmegen w Holandii. Ukończyła także kurs doradców inwestycyjnych. Pracowała kolejno: w latach 1994-1999 w PriceWaterhouseCoopers w Warszawie jako executive w dziale doradztwa finansowego, gdzie m.in. kierowała projektem nabycia największej elektrociepłowni w Europie przez Vattenfall; w latach 1999-2001 w PwC w Londynie jako menedżer w dziale prywatyzacji i finansów przedsiębiorstw; w latach 2001-2005 w PwC w Warszawie jako menedżer/wicedyrektor w dziale finansów przedsiębiorstw i restrukturyzacji, gdzie pracowała nad wprowadzeniem czołowych europejskich spółek na rynek energetyczny w Polsce, w tym m.in. EdF, Vattenfall i RWE; w latach 2005-2008 w PwC w Warszawie jako dyrektor działu doradztwa, gdzie stworzyła i prowadziła pierwszy w PwC w Polsce zespół branżowy (energetyczny); w latach 2009-2012 w Vattenfall Energy Trading na stanowisku członka zarządu, dyrektora
zarządzającego ds. handlowych; od 2013 r. partner w Telos Partners, gdzie zajmowała się wspieraniem przedsiębiorstw w procesie transformacji, działalnością coachingową i mentoringową. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Katarzyna Rozenfeld nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, nie jest też członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Stanisław Tokarski Ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo?Hutniczej w Krakowie, jak również szereg studiów podyplomowych, w tym między innymi w zakresie energetyki jądrowej we współczesnej elektroenergetyce (Akademia Górniczo-Hutnicza), prawa Unii Europejskiej (Uniwersytet Jagielloński) oraz zarządzania (Szkoła Główna Handlowa). Karierę zawodową w branży energetycznej
rozpoczął w Elektrowni Jaworzno III, gdzie między innymi zajmował stanowiska w obszarze produkcji (1992-1996), a następnie zastępcy dyrektora ds. strategii i zarządzania (1996-1997), dyrektora ds. strategii i zarządzania (1997-2001). W latach 2001-2008 pracował w Południowym Koncernie Energetycznym SA jako dyrektor ds. strategii zarządzania. W latach 2008-2010 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu - dyrektora ds. strategii i rozwoju TAURON Polska Energia SA. W latach 2010-2014 pełnił funkcję prezesa zarządu TAURON Wytwarzanie SA. Jest działaczem wielu organizacji, min: Eurelectric oraz Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej. Od 1998 r. uczestniczy w pracach wielu instytucji europejskich opiniując akty prawne dotyczące sektora elektroenergetycznego i paliwowego. Jest członkiem Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej oraz Rady Dyrektorów VGB. Aktywnie działa w KIC InnoEnergy, międzynarodowej spółce prowadzącej projekty badawczo-rozwojowe. Jest prezesem Towarzystwa Gospodarczego Polskie
Elektrownie oraz członkiem zarządu Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Stanisław Tokarski nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, nie jest też członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Krzysztof Zawadzki Ukończył studia na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach, studia podyplomowe w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Ernst & Young Academy of Business, a także w zakresie rachunkowości i finansów oraz w zakresie podatków w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta. W branży energetycznej pracuje
nieprzerwanie od początku 1996 r. Karierę rozpoczął w Elektrowni Łagisza SA w Będzinie w pionie ekonomiczno-finansowym, a następnie kontynuował jako zastępca głównego księgowego w Południowym Koncernie Energetycznym SA. Przez dwa lata, do sierpnia 2009 r., zajmował stanowisko dyrektora Departamentu Rachunkowości i Podatków - głównego księgowego w TAURON Polska Energia SA. Równolegle w różnych okresach sprawował funkcje w radach nadzorczych spółek prawa handlowego. Od 21 sierpnia 2009 r. pełni funkcję wiceprezesa zarządu ds. ekonomiczno-finansowych w TAURON Polska Energia SA. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Krzysztof Zawadzki nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, nie jest też członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Szczegółowa podstawa
prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1kjsxb

| | | TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | | Energetyka (ene) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-114 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ks. P. Ściegiennego | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (32) 744 27 04 | | (32) 774 29 81 (32) 774 27 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@tauron-pe.pl | | www.tauron-pe.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9542583988 | | 240524697 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-17 Dariusz Lubera Prezes Zarządu
2014-03-17 Krzysztof Zawadzki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1kjsxb

Podziel się opinią

Share
d1kjsxb
d1kjsxb