Trwa ładowanie...
d1ok4a8
espi

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Rejestracja zmiany Statutu TAURON Polska Energia S.A. (59/2011)

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Rejestracja zmiany Statutu TAURON Polska Energia S.A. (59/2011)
Share
d1ok4a8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 59 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja zmiany Statutu TAURON Polska Energia S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 55/2011 z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Statutu TAURON Polska Energia S.A. ("Spółka") Zarząd Spółki informuje, że w dniu 1 grudnia 2011 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonanym w dniu 30 listopada 2011 r. wpisie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, uchwalonej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 5 z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Statutu w zakresie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz dokonaną zmianę przedstawiono w załączniku do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Zmiana Statutu Spółki.pdf | Zmiany Statutu TAURON Polska Energia S.A. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TAURON POLSKA ENERGIA S.A. Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-389 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Lwowska 23
(ulica) (numer)
(32) 744 27 04 (32) 774 29 81 (32) 774 27 99
(telefon) (fax)
sekretariat@tauron-pe.pl www.tauron-pe.pl
(e-mail) (www)
9542583988 240524697
(NIP) (REGON)
d1ok4a8

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-01 Krzysztof Zawadzki Wiceprezes Zarządu
2011-12-01 Krzysztof Zamasz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ok4a8

Podziel się opinią

Share
d1ok4a8
d1ok4a8