Trwa ładowanie...
d24zhpi

TAX-NET S.A. - Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia TAX-NET S.A. z Księgowość Podatki Dor...

TAX-NET S.A. - Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia TAX-NET S.A. z Księgowość Podatki Doradztwo Grupa TAX-NET Sp. z o.o. (2/2011)

Share
d24zhpi

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-10-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TAX-NET S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia TAX-NET S.A. z Księgowość Podatki Doradztwo Grupa TAX-NET Sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TAX-NET S.A. (Emitent), w nawiązaniu do raportu EBI nr 11/2011, w związku z art. 504 § 1 i 2 k.s.h. oraz z art. 402(1) §1 k.s.h., niniejszym zawiadamia po raz pierwszy akcjonariuszy o zamiarze połączenia Emitenta z innym podmiotem tj. Księgowość Podatki Doradztwo Grupa TAX-NET Sp. z o.o. (Spółka przejmowana) z siedzibą w Zabrzu, ul. Dworcowa 8/6, 41-806 Zabrze, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265227 przez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na spółkę Emitenta zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 ksh (łączenie się przez przejęcie). Zarząd Emitenta informuje, iż ogłoszenie o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką pod firmą Księgowość Podatki Doradztwo Grupa TAX-NET Sp. z o.o. ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 192/2011 (3805), poz. 12596 z dnia 4 października 2011 roku. Zarząd Emitenta informuje, iż w dniach od 12 października 2011 roku do dnia poprzedzającego dzień Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w porządku obrad którego przewidziane
będzie podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze Spółką przejmowaną w siedzibie spółki Emitenta przy ul. Ordona 7 w Katowicach, w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00, akcjonariusze spółki Emitenta mogą przeglądać dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 ksh: 1. Plan Połączenia, 2. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe, 3. Projekt uchwał o połączeniu spółek, wraz z projektem zmian statutu spółki przejmującej, 4. Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej na dzień 1 sierpnia 2011 roku, 5. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 sierpnia 2011 roku, 6. Sprawozdania zarządów łączących się spółek sporządzone dla celów połączenia, 7. Opinię biegłego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24zhpi

| | | TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TAX-NET S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-164 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Ordona | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-11 Grzegorz Wicher Prezes Zarządu
2011-10-11 Grażyna Nelip Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24zhpi

Podziel się opinią

Share
d24zhpi
d24zhpi