Trwa ładowanie...
d2bc273
d2bc273
espi

TAX-NET S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych spółki w związku z Art. ...

TAX-NET S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych spółki w związku z Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie (4/2012)
Share
d2bc273

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-02-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TAX-NET S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych spółki w związku z Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. Zarząd TAX-NET Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach informuje, iż w dniu 01.02.2012r. powziął informacje, otrzymując w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej Emitenta (w okresie dokonywania transakcji pełnił funkcję Członka Zarządu), o transakcjach akcjami Emitenta dokonanymi na rynku NewConnect w 2011r., których łączna wartość nie przekroczyła kwoty 5.000 Euro. Z przekazanej informacji wynika, że Członek Rady Nadzorczej Emitenta dokonał następujących transakcji: 1/ W dniu 08.07.2011 r. nabył 150 sztuk akcji TAX-NET S.A. po cenie 3,20 zł za akcje oraz nabył 30 sztuk akcji TAX-NET S.A. po cenie 2,75 zł za akcje; 2/W dniu 11.07.2011 r. nabył 100 sztuk akcji TAX-NET S.A. po cenie 2,70 zł za akcje; 3/W dniu 28.07.2011 r. nabył 120 sztuk akcji TAX-NET S.A. po cenie 2,00 zł za akcje 4/W dniu 09.08.2011 r. nabył 100 sztuk akcji TAX-NET
S.A. po cenie 1,97 zł za akcje; 5/W dniu 26.08.2011 r. nabył 20 sztuk akcji TAX-NET S.A. po cenie 1,81 zł za akcje; 6/W dniu 01.09.2011 r. nabył 100 sztuk akcji TAX-NET S.A. po cenie 1,80 zł za akcje; 7/W dniu 16.09.2011 r. nabył 200 sztuk akcji TAX-NET S.A. po cenie 1,50 zł za akcje; 8/ W dniu 30.09.2011 r. nabył 150 sztuk akcji TAX-NET S.A. po cenie 1,30 zł za akcje; 9/ W dniu 03.10.2011 r. nabył 215 sztuk akcji TAX-NET S.A. po cenie 1,48 zł za akcje; 10/W dniu 25.10.2011 r. nabył 200 sztuk akcji TAX-NET S.A. po cenie 1,99 zł za akcje; 11/W dniu 29.11.2011 r. nabył 200 sztuk akcji TAX-NET S.A. po cenie 1,88 zł za akcje; Transakcje zostały zawarte na rynku NewConnect w trakcie sesji zwykłej. Osoba, której dotyczy zawiadomienie nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TAX-NET S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-164 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ordona 7
(ulica) (numer)
32 351-18-50
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d2bc273

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-01 Grzegorz Wicher Prezes zarządu
2012-02-01 Miłosława Kilarska Wiceprezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2bc273

Podziel się opinią

Share
d2bc273
d2bc273