Trwa ładowanie...
d788nqb

TAX-NET S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych spółki w związku z Art. ...

TAX-NET S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych spółki w związku z Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie (2/2015)

Share
d788nqb
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-06
Skrócona nazwa emitenta
TAX-NET S.A.
Temat
Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych spółki w związku z Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd TAX-NET Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach informuje, iż w dniu 06.02.2015 r. powziął informacje, otrzymując w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi zawiadomienie od Prokurenta Emitenta, o transakcjach akcjami Emitenta dokonanymi na rynku NewConnect w 2014 r., których łączna wartość nie przekroczyła kwoty 5.000 Euro. Z przekazanej informacji wynika, że Prokurent Emitenta dokonał następujących transakcji: 1/ W dniu 02.07.2014 r. nabył 1000 sztuk akcji TAX-NET S.A. po cenie 0,83 zł za akcje; 2/ W dniu 03.07.2014 r. nabył 2000 sztuk akcji TAX-NET S.A. po cenie 0,87 zł za akcje; 3/ W dniu 14.10.2014 r. nabył 500 sztuk akcji TAX-NET S.A. po cenie 0,64 zł za akcje; Transakcje zostały zawarte na rynku NewConnect w trakcie sesji zwykłej. Osoba, której dotyczy zawiadomienie nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d788nqb

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TAX-NET S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-164 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Ordona | | 7 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-06 Grzegorz Wicher Prezes Zarządu
2015-02-06 Miłosława Kilarska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d788nqb

Podziel się opinią

Share
d788nqb
d788nqb