Trwa ładowanie...
dd2i5vp

TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA - Informacje o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę bl...

TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA - Informacje o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z członkami organów Spółki (7/2013)

Share
dd2i5vp

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacje o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z członkami organów Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka") informuje, iż Spółka powzięła wiadomość, w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o nabyciu akcji Spółki przez osobę blisko związaną, w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4) Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, z Prezesem Zarządu Spółki (Piotrem Jędrzejczakiem), Członkiem Rady Nadzorczej Spółki (Moniką Ostruszką) oraz Członkiem Rady Nadzorczej (Pawłem Walczakiem), tj. przez DFP Doradztwo Finansowe Spółkę Akcyjną w Łodzi. Piotr Jędrzejczak ? Prezes Zarządu Spółki, Monika Ostruszka ? Członek Rady Nadzorczej Spółki oraz Paweł Walczak ? Członek Rady Nadzorczej Spółki, poinformowali, w drodze odrębnych zawiadomień przekazanych Spółce, o nabyciu przez osobę blisko związaną (tj. przez DFP Doradztwo Finansowe Spółkę Akcyjną w Łodzi) łącznie 427.397 sztuk zdematerializowanych akcji Spółki, będących przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect (kod ISIN: PLTXSFN00012), a transakcje nabycia
zostały dokonane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, na sesji w dniu 11 stycznia 2013 roku (nabycie 4.850 akcji po cenie 0,23 zł za jedną akcję, nabycie 8.000 akcji po cenie 0,24 zł za jedną akcję, nabycie 111.848 akcji po cenie 0,25 zł za jedną akcję, nabycie 1.000 akcji po cenie 0,26 zł za jedną akcję, nabycie 106.000 akcji po cenie 0,27 zł za jedną akcję, nabycie 104.859 akcji po cenie 0,29 zł za jedną akcję, nabycie 1.000 akcji po cenie 0,30 zł za jedną akcję, nabycie 89.840 akcji po cenie 0,31 zł za jedną akcję). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dd2i5vp

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-17 Piotr Jędrzejczak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dd2i5vp

Podziel się opinią

Share
dd2i5vp
dd2i5vp