Trwa ładowanie...
d7z00wn
espi

TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA - Ujawnienie przez akcjonariusza - Quadro Investment S.A. w Warszawie, ...

TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA - Ujawnienie przez akcjonariusza - Quadro Investment S.A. w Warszawie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, zmiany stanu posiadania akcji Spółki ? osiągnięcie 42,86% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki (63/2013)
Share
d7z00wn

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 63 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ujawnienie przez akcjonariusza - Quadro Investment S.A. w Warszawie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, zmiany stanu posiadania akcji Spółki ? osiągnięcie 42,86% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Spółka Taxus Fund Spółka Akcyjna w Łodzi ("Spółka") informuje, iż powzięła wiadomość, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie, o przekroczeniu udziału ponad 33 1/3% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przez akcjonariusza Spółki, Quadro Investment S.A. z siedzibą w Warszawie. Akcjonariusz (Quadro Investment S.A.) poinformował o przekroczeniu w wyniku nabycia akcji Spółki w transakcji dokonanej na podstawie umowy cywilnoprawnej z dnia 18 października 2013 roku, udziału ponad 33 1/3% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przed zmianą stanu posiadania Quadro Investment S.A. nie posiadało akcji Spółki. Aktualnie Quadro Investment S.A. posiada 3.044.606 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł każda akcja, stanowiące 42,86% kapitału zakładowego Spółki, które reprezentują 3.044.606 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 42,86% ogólnej liczby głosów. Powyższa informacja została podana przy uwzględnieniu zmiany Statutu Spółki w zakresie scalenia akcji Spółki i
związanej z tym zmiany jednostkowej wartości nominalnej z 0,10 zł na 0,20 z za jedną akcję (zgodnie z treścią raportu bieżącego EBI Spółki Nr 47/2013 z dnia 24 września 2013 roku). Na dzień podpisania zawiadomienia, tj. na dzień 23 października 2013 roku, nie został przeprowadzony proces scalenia akcji Spółki na GPW, a w związku z tym, aktualnie przedmiotem obrotu na GPW są akcje Taxus Fund S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł za jedną akcję, co oznacza, że nie uwzględniając rejestracji w dniu 19 września 2013 roku zmiany Statutu Spółki w zakresie scalenia akcji - przedmiotem nabycia było odpowiednio 6.089.212 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, stanowiących 42,86% kapitału zakładowego Spółki, które reprezentują 6.089.212 głosów, stanowiących 42,86% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie ze złożonym przez Quadro Investment S.A. zawiadomieniem: - nie występują podmioty zależne od Quadro Investment S.A. (w rozumieniu art. 4 pkt 15 ustawy o ofercie publicznej),
które posiadają akcje Spółki, - Quadro Investment S.A. nie zawarło z żadną osobą trzecią umowy, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
93-521 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Strycharska 24 lok 112
(ulica) (numer)
+48 42 207 26 56 +48 42 207 56 56
(telefon) (fax)
info@taxusfund.pl www.taxusfund.pl
(e-mail) (www)
727-269-74-15 100340394
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-29 Krzysztof Bzymek Prokurent samoistny Spółki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d7z00wn

Podziel się opinią

Share
d7z00wn
d7z00wn