Trwa ładowanie...
d42gsyk
d42gsyk
espi

TECHMADEX - Objęcie akcji (30/2014) - EBI

TECHMADEX - Objęcie akcji (30/2014)
Share
d42gsyk

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 30 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-03 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Objęcie akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Techmadex S.A. (?Spółka?) informuje, iż w wykonaniu zapisów umowy inwestycyjnej (o zawarciu której Spółka informowała w raporcie nr 24/2014) oraz na podstawie uchwały Zarządu Spółki o emisji akcji serii F z dnia 13 października 2014 r. (o której Spółka informowała w raporcie nr 25/2014) oraz zgodnie z umową objęcia akcji zawartą pomiędzy Spółką a Zetkama S.A. z siedzibą w Ścinawce ? Średniej w dniu 23 października 2014 r. (?Umowa?), w dniu 3 listopada 2014 r. Spółka powzięła informację, iż 31 października 2014 r. wpłynęły do Spółki środki pieniężne tytułem objęcia akcji serii F. Na podstawie Umowy Zetkama S.A. objęła 423.327 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia siedem) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Cena emisyjna akcji serii F, ustalona za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, wynosi 18 zł (osiemnaście złotych) za jedną akcję. Łączna cena emisyjna za akcje serii F wynosi 7 619 886,00 zł (siedem milionów sześćset
dziewiętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych). Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Dariusz Gil Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d42gsyk

Podziel się opinią

Share
d42gsyk
d42gsyk