Trwa ładowanie...
d3rf2cl
d3rf2cl
espi

TECHMADEX - Spełnienie się warunków istotnej umowy (36/2014) - EBI

TECHMADEX - Spełnienie się warunków istotnej umowy (36/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3rf2cl

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 36 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-15 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Spełnienie się warunków istotnej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2014 z 13 października 2014 r. w sprawie zawarcia przez Techmadex S.A. (?Spółka?) oraz kluczowych akcjonariuszy Spółki umowy inwestycyjnej z Zetkama S.A., Zarząd Spółki informuje, że w dniu 15 grudnia 2014 r. wpłynęło do Spółki postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii F oraz zmian statutu Spółki. W związku z powyższym, spełnione zostały dwa warunki wynikające z umowy inwestycyjnej konieczne do zawarcia umów przyrzeczonych z kluczowymi akcjonariuszami Spółki. Warunki te obejmowały rejestrację przez sąd rejestrowy: zmian statutu Spółki w zakresie zasad zarządzania Spółką po przejęciu kontroli, uchwalonych przez walne zgromadzenie oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące
i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Dariusz Gil Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3rf2cl

Podziel się opinią

Share
d3rf2cl
d3rf2cl