Trwa ładowanie...
d48jzdp
d48jzdp
espi

TELEMEDYCYNA - Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za grudzień 2014r. (4/2015) - EBI

TELEMEDYCYNA - Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za grudzień 2014r. (4/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d48jzdp

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 4 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-20 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za grudzień 2014r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Telemedycyna Polska S.A., zgodnie ze zobowiązaniem do przekazywania wstępnych informacji o wielkości miesięcznych przychodów, informuje, że: - skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. w XII.2014r. wyniosły 360,1 tys. PLN, co oznacza spadek o 13,5% wobec XII.2013r. - narastająco skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. w XII.2014r. wyniosły 5.726,6 tys. PLN, co oznacza spadek o 6,4% wobec XII.2013r. Z uwagi na fakt, że na przychody Spółki w większości składają się przychody abonamentowe, w związku z zamykaniem roku, przychody za miesiąc grudzień zostały skorygowane o część abonamentów nie dotyczących 2014r. Powyższe wynika z art. 6 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz.U. 2013, poz. 330) i zgodnie z obowiązującą w Spółce polityką rachunkowości dokonywane jest na koniec roku obrotowego. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i
okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Ireneusz Plaza Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d48jzdp

Podziel się opinią

Share
d48jzdp
d48jzdp