Trwa ładowanie...
d434bbj
espi

TELESTRADA S.A. - Brak wpisu zmian w statucie i obniżenia kapitału akcyjnego w KRS (8/2013)

TELESTRADA S.A. - Brak wpisu zmian w statucie i obniżenia kapitału akcyjnego w KRS (8/2013)
Share
d434bbj
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2013
Data sporządzenia: 2013-02-14
Skrócona nazwa emitenta
TELESTRADA S.A.
Temat
Brak wpisu zmian w statucie i obniżenia kapitału akcyjnego w KRS
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Telestrada S.A. informuje, że Spółka otrzymała z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS postanowienie oddalające wniosek o wpis do KRS obniżenia kapitału zakładowego i zmian w statucie uchwalonych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2012 r. Powodem odrzucenia jest niedochowanie terminów przewidzianych przez KSH co nastąpiło wskutek pomyłki w pierwszym wypełnieniu wniosku i konieczności jego ponownego złożenia co wyczerpało terminy przewidziane przez KSH. Zarząd Telestrada S.A. podejmie w najbliższych dniach działania mające na celu zwołanie WZA i ponowne przyjęcie uchwał nie wpisanych przez Sąd Rejonowy do KRS.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-14 Jacek Lichota Prezes Zarządu Jacek Lichota

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d434bbj

Podziel się opinią

Share
d434bbj
d434bbj