Trwa ładowanie...
dp2u1e1

TELFORCEONE S.A. - Aneks do umowy o kredyt odnawialny w PLN z Raiffeisen Bank Polska S.A. (28/2014)

TELFORCEONE S.A. - Aneks do umowy o kredyt odnawialny w PLN z Raiffeisen Bank Polska S.A. (28/2014)

Share
dp2u1e1
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-25
Skrócona nazwa emitenta
TELFORCEONE S.A.
Temat
Aneks do umowy o kredyt odnawialny w PLN z Raiffeisen Bank Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
Zarząd TelForceOne S.A. informuje, że w dniu 24 listopada 2014 roku zawarł z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, kolejny aneks do Umowy kredytowej nr CRD/34831/11 z dnia 12 maja 2011 r. (publikowany raportem nr 19/2011 oraz 10/2012), którego przedmiotem jest kredyt odnawialny w PLN. Na mocy niniejszego aneksu uległy zmianie prawne zabezpieczenia spłaty udzielonego kredytu poprzez zwolnienie przez Bank zabezpieczenia w postaci umów cesji należności.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dp2u1e1

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TELFORCEONE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TELFORCEONE S.A. | | Telekomunikacja (tel) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 50-428 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Krakowska | | 119 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 71/327 20 00 | | 71/327 20 09 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | zarzad@telforceone.pl | | www.telforceone.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 898-19-67-851 | | 932674375 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-25 Wiesław Żywicki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dp2u1e1

Podziel się opinią

Share
dp2u1e1
dp2u1e1