Trwa ładowanie...
d230w21
d230w21
espi

TELGAM S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmniejszenia udziału poniżej progu 15% ogólne ...

TELGAM S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmniejszenia udziału poniżej progu 15% ogólnej liczby głosów (3/2015)
Share
d230w21

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | TELGAM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmniejszenia udziału poniżej progu 15% ogólnej liczby głosów | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza ? Rymaszewski Asset Ltd fundusz inwestycyjny z siedzibą Nicosia, Cypr, o zmniejszeniu udziału poniżej progu 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Treść zawiadomienia: ?Na podstawie Art. 69 ust. 1 pkt.2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd informuje, że w dniu 21.01.2015r. posiadał 2 659 359 akcji spółki Telgam S.A. co stanowi 11,2 % w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Przed dniem 21.01.2015r. Rymaszewski Asset Ltd posiadał 2 659 359 akcji Telgam S.A. co stanowiło 15,5 %
w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Zmniejszenie w procencie głosów na walnym zgromadzeniu spółki nastąpiło w wyniku zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejonowy w Rzeszowie w dniu 14.01.2015r. podwyższenia kapitału zakładowego spółki Telgam S.A. w drodze emisji akcji serii F, w której Rymaszewski Asset Ltd nie uczestniczył. O fakcie rejestracji przez właściwy Sąd fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd dowiedział się w dniu 22.01.2015r. Jednocześnie fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd informuje, że korzystając z rynkowych okazji zamierza nabywać akcje spółki Telgam S.A.? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TELGAM S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
38-200 Jasło
(kod pocztowy) (miejscowość)
Floriańska 17/14
(ulica) (numer)
+48 13 491 50 00 +48 13 491 50 50
(telefon) (fax)
telgam@telgam.pl www.telgam.pl
(e-mail) (www)
6851656979 370343408
(NIP) (REGON)
d230w21

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-26 Aleksander Stojek Prezes Zarządu Aleksander Stojek
2015-01-26 Zbigniew Filus Członek Zarządu Zbigniew Filus

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d230w21

Podziel się opinią

Share
d230w21
d230w21