Trwa ładowanie...
dsrlegl

TELL - Wniosek o ogłoszenie upadłości Toys4Boys.pl Sp. z o.o.. (10/2015)

TELL - Wniosek o ogłoszenie upadłości Toys4Boys.pl Sp. z o.o.. (10/2015)

Share
dsrlegl
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-02
Skrócona nazwa emitenta
TELL
Temat
Wniosek o ogłoszenie upadłości Toys4Boys.pl Sp. z o.o..
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd TELL S.A. niniejszym informuje, że w dniu 2 marca 2015 r. powziął wiadomość o wysłaniu przez zarząd Toys4Boys.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w dniu 26 lutego 2015 r. do Sądu Rejonowego Gdańsk ?Północ wniosku o ogłoszenie upadłości tej spółki z możliwością zawarcia układu. TELL S.A posiada 30% udziałów w Toys4Boys.pl Sp. z o.o., wartość tych udziałów w księgach rachunkowych emitenta to 1.287.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy 00/100 złotych). Sprawozdania finansowe Toys4Boys.pl Sp. z o.o. nigdy nie były istotne z punktu widzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej emitenta, decyzją Zarządu TELL S.A. spółki tej nigdy nie obejmowano konsolidacją. Między Toys4Boys.pl Sp. z o.o. a emitentem nie ma żadnych wzajemnych transakcji, należności, rozliczeń, w tym z tytułu pożyczek. TELL S.A. nie poręczała również żadnych zobowiązań Toys4Boys.pl Sp. z o.o.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsrlegl

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TELL S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TELL | | Telekomunikacja (tel) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 61-362 | | Poznań | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Forteczna | | 19A | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 061 8629818 | | 061 8629820 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat-zarzad@tell.pl | | www.tell.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 7791580574 | | 630822208 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Rafał Stempniewicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsrlegl

Podziel się opinią

Share
dsrlegl
dsrlegl