Trwa ładowanie...
d1ehdeo
d1ehdeo
espi

TELL - Wniosek o ogłoszenie upadłości Toys4Boys.pl Sp. z o.o.. (10/2015)

TELL - Wniosek o ogłoszenie upadłości Toys4Boys.pl Sp. z o.o.. (10/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1ehdeo
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-02
Skrócona nazwa emitenta
TELL
Temat
Wniosek o ogłoszenie upadłości Toys4Boys.pl Sp. z o.o..
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd TELL S.A. niniejszym informuje, że w dniu 2 marca 2015 r. powziął wiadomość o wysłaniu przez zarząd Toys4Boys.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w dniu 26 lutego 2015 r. do Sądu Rejonowego Gdańsk ?Północ wniosku o ogłoszenie upadłości tej spółki z możliwością zawarcia układu. TELL S.A posiada 30% udziałów w Toys4Boys.pl Sp. z o.o., wartość tych udziałów w księgach rachunkowych emitenta to 1.287.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy 00/100 złotych). Sprawozdania finansowe Toys4Boys.pl Sp. z o.o. nigdy nie były istotne z punktu widzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej emitenta, decyzją Zarządu TELL S.A. spółki tej nigdy nie obejmowano konsolidacją. Między Toys4Boys.pl Sp. z o.o. a emitentem nie ma żadnych wzajemnych transakcji, należności, rozliczeń, w tym z tytułu pożyczek. TELL S.A. nie poręczała również żadnych zobowiązań Toys4Boys.pl Sp. z o.o.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TELL S.A.
(pełna nazwa emitenta)
TELL Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-362 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Forteczna 19A
(ulica) (numer)
061 8629818 061 8629820
(telefon) (fax)
sekretariat-zarzad@tell.pl www.tell.pl
(e-mail) (www)
7791580574 630822208
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Rafał Stempniewicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ehdeo

Podziel się opinią

Share
d1ehdeo
d1ehdeo