Trwa ładowanie...
d3a72ql
d3a72ql
espi

TELL - Zmiana informacji poufnej. (9/2012)

TELL - Zmiana informacji poufnej. (9/2012)
Share
d3a72ql
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2012
Data sporządzenia: 2012-02-01
Skrócona nazwa emitenta
TELL
Temat
Zmiana informacji poufnej.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
Działając zgodnie z art. 56 ust.5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. nr 185 poz. 1439 ze zmianą), w nawiązaniu do raportu nr 4/2011 z dnia 16 marca 2011 r., Zarząd Tell S.A. informuje, że w terminie przewidzianym w umowie inwestycyjnej (do dnia 31 stycznia 2012 r.) emitent nie skorzystał z opcji nabycia od wspólników spółki Toys4Boys.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku kolejnych udziałów, które wraz z już posiadanymi udziałami stanowiłyby 51% kapitału zakładowego tej spółki. Taka decyzja została podjęta z uwagi na spodziewany w najbliższym czasie spadek popytu na asortyment oferowany przez spółkę, co z kolei nie pozwoli na osiągnięcie zakładanych wcześniej celów rozwojowych. Emitent nadal pozostaje wspólnikiem Toys4Boys.pl Sp. z o.o. posiadającym 30% udziałów w jej kapitale zakładowym.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TELL S.A.
(pełna nazwa emitenta)
TELL Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-362 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Forteczna 19A
(ulica) (numer)
061 8629818 061 8629820
(telefon) (fax)
sekretariat-zarzad@tell.pl www.tell.pl
(e-mail) (www)
7791580574 630822208
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-01 Rafał Stempniewicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3a72ql

Podziel się opinią

Share
d3a72ql
d3a72ql