Trwa ładowanie...
d48uaxr
espi

TERMO-REX S.A. - Nabycie akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkiem organu zarządzające...

TERMO-REX S.A. - Nabycie akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkiem organu zarządzającego (osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu Spółki). (5/2013)

Share
d48uaxr
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2013
Data sporządzenia: 2013-07-10
Skrócona nazwa emitenta
TERMO-REX S.A.
Temat
Nabycie akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkiem organu zarządzającego (osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu Spółki).
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Termo-Rex Spółki Akcyjnej w Jaworznie ("Spółka") informuje, iż powziął wiadomość w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o nabyciu akcji zwykłych na okaziciela Spółki będących przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, przez osobę blisko związaną, w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4) lit. b i c Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, z Prezesem Zarządu Spółki, Panem Jackiem Jussakiem, tj. przez Everest Energy Ltd z siedzibą w Nikozji, Cypr (spółka prawa cypryjskiego), w łącznej liczbie 500 sztuk akcji. Nabycie akcji nastąpiło w wyniku transakcji sesyjnych z dnia 05.07.2013 r., dokonanych za pośrednictwem firmy inwestycyjnej: Dom Maklerski BDM SA w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect za jednostkową cenę zakupu w wysokości 7,90 zł za jedną akcję.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d48uaxr

| | | TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TERMO-REX S.A. | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 43-600 | | Jaworzno | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wojska Polskiego | | 2i | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 (32) 614 00 56 | | +48 (32) 615 03 30 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6322006690 | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-10 Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d48uaxr

Podziel się opinią

Share
d48uaxr
d48uaxr